Show simple item record

dc.contributor.advisorGrønning Andersen, Tonje
dc.contributor.advisorSvendsen, Birgit
dc.contributor.advisorJacobsen, Karl
dc.contributor.authorRisberg, Rikke Brønseth
dc.date.accessioned2017-04-28T08:53:41Z
dc.date.available2017-04-28T08:53:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2441198
dc.description.abstractDenne studien er basert på 17 intervju av foreldre til barn med symptomer på angst og/eller depresjon, og omhandler foreldrenes opplevelse og forståelse av barnets internaliserende vansker. En fenomenologisk-hermeneutisk metode ble benyttet i den hensikt å få tilgang til både foreldrenes levde erfaring og meningsskaping. Analysen av de narrative intervjuene resulterte i fire hovedtema. To hovedtema er knyttet til foreldrenes opplevelse av barnets vansker, og viser at foreldrene og deres hverdag i stor grad blir negativt påvirket av barnets vansker. Det beskrives bekymringer, en følelse av håpløshet, utfordringer knyttet til hvordan de skal møte barnet, og et behov for mye tilrettelegging. Videre er to hovedtema knyttet til foreldrenes forståelse av barnets vansker. Disse temaene viser at foreldrene til en viss grad har en kontekstuell og relasjonell forståelsesmodell knyttet til barnets vansker, samtidig som de reflekterer omkring barnets vansker kan skyldes en individuell dysfunksjon. Studiens funn kan belyse utfordringer i samspillet mellom barnet og foreldrene, hvor barnets vansker og foreldrenes opplevelse og forståelse av vanskene utvikles gjennom negative transaksjonseffekter over tid. Samtidig kan studiens funn tyde på at foreldrene i sin meningsskaping til en viss grad påvirkes av tilgjengelige diskurser i samfunnet. Denne studien kan bidra til å gjøre foreldre klar over uheldige praksiser og diskurser de er en del av, noe som kan være med på å øke deres forståelseshorisont og gi dem nye perspektiver og innsikt. Dette kan forhåpentligvis legge til rette for positive transaksjonseffekter, noe som er viktig for å få barn og foreldre tilbake inn i gode utviklingssirkler.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleÅ leve med et barn med internaliserende vansker : foreldres opplevelse og forståelse av vanskenenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig i NTNU Open.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record