Show simple item record

dc.contributor.advisorLia, Leif
dc.contributor.advisorAlfredsen, Professor Knut
dc.contributor.authorSæten, Niklas Kovanen
dc.date.accessioned2017-04-24T06:51:04Z
dc.date.available2017-04-24T06:51:04Z
dc.date.created2016-12-17
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:16065
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2440382
dc.description.abstractDenne oppgaven er en studie på en snorkel laget for et Coandainntak. Coandainntaket viser seg å fungere bra med tanke på selvrensing, men det er utsatt for blokkering av is som legger seg på inntaket. Hallbjørn Brekke i Tafjord Kraftproduksjon AS har utviklet en snorkel, som har som hensikt å opprettholde sirkulasjon av vannmassen i samlekanalen og samlekummen, når inntaket blokkeres av is. På den måten forhindres isdannelse i samlekummen og i samlekanalen, slik at systemet er klart til drift så fort vannet finner veien under isen som blokkerer Coandaristene. Snorkelen har vært montert på inntaket på Dyrkorn kraftverk over lengere tid, men dens funksjon har aldri blitt dokumentert. For å dokumentere effekten av snorkelen har det blitt plassert ut en Shallow Water Ice Profiling Sonar, SWIPS, i inntaksmagasinet på Dyrkorn, som skal dokumentere mengden sarr i vannet. En modell av snorkelen er bygd og testet på en fullskala Coandaristmodell. Samtidig med forsøk i laboratoriet har inntaket blitt overvåket via webkamera og observasjoner herfra, samt observasjoner gjort ved flere feltturer, diskuteres. Det er gjort en vurdering på om snorkelen kan klare å levere nok vann til at kraftproduksjonen ikke trenger å stanse ved blokkering av inntaket. Modellforsøk har avdekket at snorkelen vil, ved ekstreme tilfeller, kunne fungere som en hevert, en situasjon som ikke bør oppstå. Som hevert vil snorkelen kunne tappe ned magasinet og levere en vannmengde forskjellig fra den naturlige vannføringen. Det er vist at snorkelen kan ha noe for seg, med tanke på å begrense nedkjølingen vannet blir utsatt for, og at den vil kunne bidra til å tidligere islegge magasinet. Dens viktigste bidrag anses likevel for å være at den tar inn varmere vann som ikke inneholder sarrpartikler, men dette har ikke blitt bevist. Å bevise at vannet som strømmer gjennom snorkelen er varmere og sarrfritt vil være neste steg i dokumenteringen av snorkelen.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Vassdragsteknikk
dc.titleTesting av snorkel for Coandainntak
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record