Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrumo, Johnnb_NO
dc.contributor.authorValen, Camilla Renbjørnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:08:14Z
dc.date.available2014-12-19T13:08:14Z
dc.date.created2013-08-16nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier641340nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/243943
dc.description.abstractDenne avhandlingen presenterer en komparativ analyse av tre lærebøker for den videregående skole. I 2006 ble Kunnskapsløftet innført som ny gjeldende læreplan. Dette førte til mange endringer i læreplanene, blant annet innføringen av sammensatte tekster. Sammensatte tekster er i læreplanen likestilt med de tre andre hovedområdene muntlige tekster, skriftlige tekster og språk og kultur. I hovedområdet defineres sammensatte tekster som en type tekst som viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Hovedfokuset for denne oppgaven er å finne ut hvordan de tre lærebøkene fremstiller det nye hovedområdet sammensatte tekster, og om de er i tråd med det utvidede tekstbegrepet man finner i læreplanen. For å belyse problemstillingen har jeg utarbeidet fire analysespørsmål. Jeg vil se nærmere på lærebøkenes definisjon av begrepet sammensatte tekster, disposisjon og organisering, bilder og illustrasjoner og oppgaver knyttet til sammensatte tekster. Deretter kan jeg gjøre en komparativ analyse av lærebøkene. Utvalget av lærebøker er ikke representativt, men det kan gi en pekepinn på om lærebøkene er i tråd med et av læreplanens hovedområde. Den komparative analysen viser at det er en del variasjon i fremstillingen av sammensatte tekster i de tre lærebøkene. Ettersom hovedområdet fortsatt er ganske nytt i den norske læreplanen, vil det være naturlig at lærebøkene ikke er optimale på alle analysepunkter ennå. Jeg håper imidlertid at denne analysen kan være et ledd i videreutviklingen av dette emnet i lærebøkene.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskapnb_NO
dc.titleEn komparativ analyse av tre lærebøker  : med fokus på sammensatte teksternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber66nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel