Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRolandsen, Christer Moe
dc.contributor.authorSolberg, Erling Johan
dc.contributor.authorBjørneraas, Kari
dc.contributor.authorHeim, Morten
dc.contributor.authorVan Moorter, Bram
dc.contributor.authorHerfindal, Ivar
dc.contributor.authorGarel, Mathieu
dc.contributor.authorPedersen, Paul Harald
dc.contributor.authorSæther, Bernt-Erik
dc.contributor.authorLykkja, Odd N.
dc.contributor.authorOs, Øystein
dc.date.accessioned2017-04-11T08:33:36Z
dc.date.available2017-04-11T08:33:36Z
dc.date.created2017-04-07T10:12:20Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2165-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437410
dc.description.abstractRapporten beskriver resultatene fra Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa. Det overordnede målet har vært å øke den generelle kunnskapen om elgen i området, og gjennom dette bidra til å styrke det faglige grunnlaget for forvaltningen. Sentrale delprosjekter har vært å undersøke elgens vandring og trekkmønster, arealbruk gjennom året, variasjon i kroppstørrelse (vekt) og fruktbarhet, dødelighet utenom jakt, samt forholdet elg – trafikk. Resultatene bygger på over 2.1 millioner kartposisjoner fra 247 elg som ble radiomerket i perioden 2006 – 2008. Av disse ble 171 utstyrt med GPS-sendere, og disse har bidratt med det aller meste av datamaterialet. De øvrige (77) ble merket med konvensjonelle VHF-sendere. Over 60 frivillige feltmedarbeidere har vært involvert i prosjektet og mange elgjegere har bidratt med opplysninger om elgenes reproduktive status og overlevelse. Totalt ble det merket elg i 22 kommuner, fordelt på Nord-Trøndelag, Nordland (Bindal) og Sør- Trøndelag (Rissa). I Nord-Trøndelag fordelte kommunene seg på følgende 5 Hjorteviltregioner: Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal), Hjorteviltregion 2 (Mosvik og Leksvik), Hjorteviltregion 3 (Namdalseid, Verran og Helge-Rein-By-Brug/Steinkjer), Hjorteviltregion 4 (Namsos, Fosnes, Overhalla, Høylandet, Nærøy og Vikna) og Hjorteviltregion 5 (Lierne, Røyrvik, Grong og Namsskogan). I ett eller flere år i perioden 2003 – 2008 ble det også samlet inn data fra elgkyr felt under jakta i de fleste kommunene som omfattes av prosjektet. Enkelte av kommunene inngår i det nasjonale overvåkingsprogrammet for hjortevilt og for disse har vi data tilgjenglig fra ulike perioder tilbake til 1966, og hvert år siden 1991. Totalt benyttet vi data fra omkring 5 000 kyr (≥ 2 år), 5 000 åringsdyr (begge kjønn) og ca. 5 000 kalver (begge kjønn). Vi har dessuten benyttet jegerobservasjoner (sett elg), fellingsstatistikk og registreringer av fallvilt fra alle kommunene som omfattes av prosjektet. Ved å studere variasjon i elgens bevegelseshastighet (meter gått pr time) og retningsstabilitet gjennom året, fant vi at elgokser beveger seg med en fart på omkring 40 – 300 m/t i gjennomsnitt, mens elgkyr beveger seg med en gjennomsnittsfart på 30 – 100 m/t. Høyest hastighet ble funnet om sommeren og under brunsten/jaktsesongen for begge kjønn. Den høyeste bevegelseshastighet under brunstperioden (og jakta) sammenfalt med toppbrunsten i studieområdet (estimert fra ovarieanalyser). Som forventet viste kyrne dessuten en markant nedgang i bevegelseshastighet under kalvingssesongen. Om vinteren er bevegelseshastigheten lav og det er liten forskjell mellom kjønnene. Elgokser synes å utnytte høyereliggende terreng i større grad enn kyr om sommeren og til dels også i løpet av perioder med lite snø på vinteren. NØKKELORD : elg, Alces alces, Nord-Trøndelag, Bindal, Rissa, forvaltning, radiomerking, GPS, bevegelsesmønster, arealbruk, habitatseleksjon, kondisjon, dødelighet, elgpåkjørsler, leveområder, sett elg, moose, Alces alces, Nord-Trøndelag, Bindal, Rissa, management, radio collar, GPS, movement pattern, habitat, selection, reproduction, mortality, moose/vehicle accidents, moose/train collisions, home range, seen moosenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;588
dc.titleElgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa 2005 - 2010. Sluttrapportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber142nb_NO
dc.source.issue588nb_NO
dc.identifier.cristin1464284
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO
cristin.unitcode194,0,0,0
cristin.unitcode194,66,60,5
cristin.unitcode194,66,10,0
cristin.unitnameNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet
cristin.unitnameSenter for Biodiversitetsdynamikk
cristin.unitnameInstitutt for biologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel