Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGranløv, Unn
dc.date.accessioned2017-04-10T07:53:35Z
dc.date.available2017-04-10T07:53:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437235
dc.description.abstractMasteroppgaven ″interkulturell pedagogikk i et estetisk perspektiv″ har til hensikt å bidra til å skape et teoretisk grunnlag for hvordan interkulturell pedagogikk kan forstås og defineres i et estetisk perspektiv. Oppgaven kom til gjennom et ønske om å skape refleksjon rundt måten man kan tenke estetikk på i et samfunn og utdanningssystem preget av mangfold. Masteroppgaven er en litteraturstudie der jeg benytter meg av en kreativ refleksjon som metodisk tilnærming til litteraturen. Den kreative refleksjonen “frigjør” innholdet i litteraturen og gir meg mulighet til å gå aktivt inn i litteraturen, både når det gjelder utvalg av og kombinasjon av litteratur. Gjennom denne metodologiske tilnærmingen har jeg trukket ut seks sentrale teoretikere. Innen interkulturell pedagogikk har jeg valgt Pirjo Lahdenperä, Hanna Arendt og James A. Banks, innen estetisk teori har jeg valgt John Dewey, Nelson Goodman og Jerome Stolnitz. Kreativ refleksjon har videre gjort det mulig å gå dypere inn i litteraturen ved hjelp av en filosofisk innholdsanalyse der jeg skriver frem didaktisk relevante temaer som til sammen kan skape et nytt helhetlig grunnlag for hvordan interkulturell pedagogikk kan forstås og defineres gjennom et estetisk perspektiv. Som en hovedkonklusjon peker jeg på hvordan erfaringen er bindeleddet mellom interkulturell og estetikk, og hvordan dette bidrar til evnen til kritisk refleksjon. Jeg diskuterer videre hvordan dette kan ha betydning for samspillet mellom samfunn og individ ved at det er mellom samfunn og individ at behovet for interkulturell pedagogikk i estetisk perspektiv oppstår. Jeg peker videre på at det å forstå interkulturell pedagogikk i estetisk perspektiv kan ha innvirkning på didaktikken og pedagogisk praksis. Studien synliggjør viktigheten av teoretisk forankring for å endre og utvikle didaktikk og behovet for pedagogisk forståelse og praksis som speiler det mangfoldige samfunnet vi lever i i dag. Nøkkelord Interkulturell pedagogikk, estetikk, estetisk tilnærming, teoristudie, pedagogisk utvikling.nb_NO
dc.description.abstractThe master thesis “Intercultural pedagogy from an aesthetic perspective” aims at contributing to the creation of a theoretical foundation on how intercultural pedagogy can be understood and defined from an aesthetic perspective. The thesis started from a desire to create reflection about how aesthetics can be understood and combined with intercultural perspectives. The master thesis is a literaturestudy where I approach the literature through a creative reflexive methodology. The creative-reflexive approach “releases” the content within the literature and allows me to actively dig into the literature. Through this creative-reflexive approach I have chosen texts of six scholars that are central to this study. Within intercultural pedagogic I have chosen texts by Pirjo Lahdenperä, Hanna Arendt and James A. Banks. Within aesthetics I have chosen texts by John Dewey, Nelson Goodman and Jerome Stolnitz. Creative reflection has also made it possible to dig deeper in to the literature through a philosophical content analysis, through which I define different themes that is arguably relevant for teaching and learning framed by intercultural pedagogy. These themes, that I have defined as relevant for teaching and learning through the analysis, are discussed as theoretical foundation for how intercultural pedagogic can be understood and defined through an aesthetic perspective. The main conclusions in this study, is how experience is the connection between intercultural pedagogy and aesthetics, and how this fosters critical reflection. This again can have an impact on the interaction between society and the individual which leads me to argue for the necessity for an intercultural pedagogic in an aesthetic perspective. Based on these conclusions, the study reflects upon the importance of a strong theoretical foundation and the need for a theory of teaching and learning that reflects the multicultural society that we live in today. Keywords Intercultural pedagogic, aesthetic, aesthetic approach, theoretical foundation, pedagogical development.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleInterkulturell pedagogikk i estetisk perspektiv - En kreativt refleksiv litteraturstudienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel