Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSelvik, Randi Margaretenb_NO
dc.contributor.authorKulset, Noranb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:07:22Z
dc.date.available2014-12-19T13:07:22Z
dc.date.created2012-09-27nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier557347nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/243648
dc.description.abstractForskning i denne oppgaven viser at daglig sang og musikk hjelper minoritetsspråklige førskolebarn med å lære seg norsk både lettere og raskere. Det er to hovedårsaker til at innlæringen blir mer effektiv med musikk. For det første får språklærlingen lettere innpass i sosialt samspill med barn som snakker målspråket. For det andre øver språklærlingen seg på målspråket i så stor grad gjennom sang at de raskere begynner å produsere talt språk. Oppgaven bygger på teori hentet fra musikkvitenkap, nevrovitenskap, språkvitenskap og psykologi samt egen empiri. Empirien er samlet gjennom feltarbeid i en barnehage med stor andel minoritetsspråklige barn og kvalitative forskningsintervju med de ansatte i samme barnehage.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for musikknb_NO
dc.subjectHumanities, Theologyen_GB
dc.titleMusikk og andrespråk: Om musikk som verktøy i norskopplæringen av minoritetsspråklige førskolebarnnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber124nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for musikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel