Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMartinussen, Pål Erling
dc.contributor.authorMinsås, Ole Martin
dc.date.accessioned2017-03-31T06:38:51Z
dc.date.available2017-03-31T06:38:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436406
dc.description.abstractUtfordringene helse- og omsorgssektoren står overfor blir problematisert i store deler av sektoren. Regjeringen har kommet med flere utredninger og stortingsmeldinger som omhandler problemstillingen og hvor de kommer med flere grep som skal hjelpe helse- og omsorgssektoren til å utvikle seg slik at Norge kan ha et bærekraftig tjenestetilbud, selv om morgendagens utfordringer ”banker på døren”. Denne studien ser på stortingsmeldingene Et nyskapende og bærekraftig Norge (Nærings- og handelsdepartementet, 2008) og Morgendagens omsorg (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012) i et innovasjonsperspektiv og har følgende overordnede problemstilling: Hvor egnet er regjeringens innovasjonsstrategi til å løse morgendagens utfordringer i helseog omsorgssektoren? For å få svar på dette har jeg to forskningsspørsmål, det første undersøker i hvilken grad de sentrale offentlige dokumentene som omhandler innovasjon i helse- og omsorgssektoren dekker de viktige faktorene ved innovasjon. Det andre ser om det framkommer noen tydelige barrierer i innovasjonsstrategien for helse- og omsorgssektoren. For å få svar på dette har jeg benyttet meg av en kvalitativ innholdsanalyse av tidligere nevnte stortingsmeldinger. Ved å benytte meg av et kategorisett med faktorer som påvirker innovasjon, har jeg kunnet hente ut viktige elementer av stortingsmeldingene. Disse funnene har så blitt diskutert opp mot sentrale teorier om innovasjon som omhandler blant annet medarbeiderdrevet innovasjon, brukerdrevet innovasjon og åpen innovasjon. Funnene i studien viser at regjeringens innovasjonsstrategi er innom mange viktige temaer som er helt sentralt for å kunne utvikle tjenester som samsvarer med hva tjenestemottakerne trenger. Men det framkommer også store mangler i hvordan strategien skal klare å utnytte de forskjellige innovasjonstilnærmingene for å øke innovasjonsevnen. Konklusjonen viser at de er på riktig vei, ved å fremme brukerne og ansatte i helse- og omsorgssektoren som sentrale kilder for innovasjon, men det framkommer barrierer i form av byråkrati og et alt for lite fokus på risikovilje i innovasjonsarbeidet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHvor egnet er regjeringens innovasjonsstrategi til å løse morgendagens utfordringer i helse- og omsorgssektoren?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter.


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel