Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMittet, Siv Benedikte
dc.date.accessioned2017-03-22T15:06:50Z
dc.date.available2017-03-22T15:06:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2435074
dc.description.abstractI denne oppgaven presenteres en empirisk forskningsundersøkelse gjennomført med 7 døve ungdommer. Temaet for oppgaven har vært døve ungdommer og deres identitetsdanning i lys av historiebevissthet, da denne gruppen definerer seg annerledes i forhold til sine medelever på videregående skoler. Oppgaven viser at ungdommene deler sine erfaringer og tanker omkring integrering av hørselshemmede på videregående skole basert på sine opplevelser og sine egne behov: Avhengig av sosial og språklige integrering i lokalt skolevesen og grad av verdier som minoritetselev, oppfatter døve ungdom videregående skole som (1) institusjon, (2) isolasjon, (3) assimilering av døv identitet og (4) videreføring av statens politikk mot døves rettigheter. Resultatene fra undersøkelsen viser at de døve elevenes språklige og kulturelle bakgrunn har en sterk forankring i historier de vektlegger i sin identitetsdanning, særlig er døvehistorie, nasjonale som globale og historier gjenfortalt av eldre døve viktige for døve elever. Resultatene viser også tydelige tendenser til at disse ungdommene med sin språklige og kulturelle bakgrunn ikke føler seg inkludert, akseptert og anerkjent på videregående skoler som hovedsakelig er tilrettelagt for normalhørende medelever. Disse funnene kan gi lærere, skolesamfunnet og andre berørte faglige miljøer økt forståelse når de har med døve minoritetselever å gjøre. Undersøkelsen kan gi verdifull innsikt i et viktig tema. Her skal en være forsiktig med å generalisere fordi utvalget er veldig lite. En kan ikke si at slik har døve det generelt i Norge i dag. Men selv om det ikke er flere informanter, er det hver enkelt sine erfaringer og hver sin historie som står sentralt i denne oppgaven. Hensikten med undersøkelsen var å få tak i informantenes perspektiver. Jeg vil som en konklusjon si at resultatene samsvarer med det som var intensjonene. Resultatene bekrefter at dagens skolesystem er mangelfullt og utilstrekkelig for de som identifiserer seg som døve med tegnspråk og kaller seg for kulturelle døve. Dette har gitt et godt utgangspunkt for å drøfte døve ungdommer og deres mulighet til å fullføre sin videregående skole. Man må trekke hele mennesket inn i prosessen med alle dets tanker, følelser og handlinger. Kunnskapsløftet 2006 bruker ordet «Det integrerte mennesket» med gode hensikter, men det kommer dårlig overens med de historiene i datamaterialet mitt. Alexander Graham Bell uttalte i 1884: “We should try ourselves to forget that they are deaf. We should try to teach them to forget that they are deaf”. (Ladd, 2001)nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Jeg er født døv og identifiserer meg som døv, definitivt!" - En studie av døve ungdommer og deres utvikling av identitet i lys av historiebevissthetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel