Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolberg, Erling Johan
dc.contributor.authorHeim, Morten
dc.contributor.authorSæther, Bernt-Erik
dc.date.accessioned2017-03-20T08:02:48Z
dc.date.available2017-03-20T08:02:48Z
dc.date.created2017-03-02T14:53:53Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1797-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434619
dc.description.abstractElgmerkingsprosjektet i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold ble etablert som et del-prosjekt av forskningsprosjektet Optimal høsting i 2002. Hovedmålet var å studere dødelighet og rekrutteringen i en elgbestand som overlappet med et ulverevir. Ved etableringen av pro-sjektet var det to revirmarkerende ulvepar som delvis overlappet med studieområdet (merke-området for elg). Ett par har senere gått i oppløsning og kun begrenset overlapp med det andre reviret er registrert de to siste to årene (2004-2006). Prosjektet har likevel pågått i fravær av ulv, for å innhente kunnskap om reproduksjon og dødelighet i en sørøstnorsk elgbestand. Denne rapporten baserer seg på data innhentet fra 41 merkete individer (en med kun øremer-ke), der noen er fulgt siden 2002. Ingen nymerkinger er utført i 2006. I tillegg rapporterer vi re-sultatene fra en innsamling av slaktevekter, kjever og eggstokker fra totalt 237 elg skutt i om-rådet under jakta 2005, og 1293 kalvevekter innsamlet i perioden 2003-2006. Kalvingsperioden og antallet kalver per ku viste samme tendens i 2006 som i foregående år. Kalvingene pågikk i perioden fra 26/5 til 25/6. Gjennomsnittlig kalvingsdato var 3/6, som i 2005. I alt 20 kalver ble registrert fra 21 elgkyr, hvilket gir 0,95 kalv per ku i gjennomsnitt og en tvil-lingrate på 1,05. Tvillingraten (kalv per kalvku) vurderes som relativt lav, og langt lavere enn den som registreres av jegerne under jakta. I prosjektperioden er det registrert født 100 kalver av merkakyr, hvorav 10 har forsvunnet før jaktstart, 26 i løpet av jakta og 23 fra jaktslutt til påfølgende års kalvingssesong. Enkelte kalver har det ikke vært mulig å følge gjennom hele året eller til kalvetap. Kalvetap etter jaktslutt i 2006 er ennå ikke kartlagt. Kalvedødeligheten utenom jakt har vært relativt høy (ca 40 %) gjen-nom studieperioden, også i perioden uten mye ulveaktivitet. Av 40 elg påsatt sendere i prosjektperioden er 3 okser og 8 kyr skutt under jakt, 3 kyr registrert som rovdyrdrept, 1 ku registrert som sannsynlig rovdyrdrept, mens en 19 år gammel elgku er funnet død, sannsynligvis av alderdom. Voksendødelighet utenom jakt i området er lav, og til-svarende den vi finner i områder uten ulv. I regi av det lokale Elgregionråd Øst ble data og organer fra skutte elg innsamlet i 2005 og sendt til NINA i Trondheim for videre analyser. Innsamlingsområdet overlapper med ca 90 % av merkeområdet, men strekker seg noe mer vest og øst. Resultatene viser at elgen i området har høy kondisjon og relativt høy fruktbarhet, samlet sett. Dette støttes av sett elg data som antyder relativt høy rekruttering av kalv, men står i kontrast til den lave tvillingraten observert i den merkede bestanden. En mulig forklaring på dette misforholdet er at elgen i de laverelig-gende og jordbruksnære delene av studieområdet som ikke overlapper med merkeområdet, har høyere kondisjon (vekt) og fruktbarhet enn i de mer sentrale delene. Dette bør undersøkes nærmere. Elg, ulv, predasjon, jakt, reproduksjon, slaktevekt, dødelighet, moose, wolf, predation, hunting, reproduction, carcass mass, mortalitynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;
dc.relation.ispartofseries;237
dc.titleNINAs elgmerkingsprosjekt i gren-seområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2006. Årsrapportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO
dc.source.issue237nb_NO
dc.identifier.cristin1455419
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO
cristin.unitcode194,66,10,0
cristin.unitnameInstitutt for biologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel