Show simple item record

dc.contributor.advisorSaksvik, Per Øystein
dc.contributor.advisorIversen, Anne
dc.contributor.authorBjarnadottir, Asgerdur Bjarklind
dc.date.accessioned2017-03-15T09:34:24Z
dc.date.available2017-03-15T09:34:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-326-2095-1
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434139
dc.description.abstractArbeid med svært syke og/eller døende pasienter regnes som kanskje den mest krevende relasjonelle jobben innen helse og omsorg i dag. Tema for denne avhandlingen er hvilken betydning personlige ressurser har for opprettholdelse av engasjement og helse blant sykepleiere i arbeid med svært syke og/eller døende pasienter. Forskningen hittil har stort sett interessert seg for jobbressurser, og det er derfor fremdeles begrenset med kunnskap om betydningen av personlige ressurser blant sykepleiere i krevende relasjonelt arbeid innen yrkesutøvelsen. Studien utforskes fra et individperspektiv med sykepleiere som informanter. Den overordnede hensikten med studien har vært å utforske hvilke personlige- og jobbressurser som influerer på sykepleiernes jobbengasjement og helse, og å forstå betydningen av psykologiske mekanismer som er involvert i og ligger bak spesifikke personlige- og jobbressurser og utfall i form av enten negative eller positive konsekvenser for sykepleiernes helse og engasjement. Datamaterialet består av kvalitative dybdeintervju med til sammen 16 sykepleiere fra tre forskjellige avdelinger fra et mellomstort sykehus i Norge. Denne avhandlingen bidrar med ny kunnskap om bruk og betydning av personlige ressurser i yrkesutøvelsen blant sykepleierne. Hovedfunnene i studien tyder på at personlige ressurser som stor grad av autentisitet, «self-efficacy», utholdenhet og humor kan ha stor betydning for opprettholdelse av engasjement og well-being/helse i sykepleiernes yrkesutøvelse. Funnene i studien indikerer at indre motivasjon var av en stor betydning som psykologisk mekanisme som var involvert og lå bak de personlige ressursene. Undersøkelsen viste imidlertid også betydningen av samspillet mellom personlige ressurser og jobbressurser i form av hjelp fra kollegaer og ledelse. Avhandlingen foreslår at for å forbedre den enkeltes ansattes helse så går det an å utvikle ovennevnte spesifikke personlige ressurser. Studien foreslår at det er organisasjonens og ledelsens ansvar å bygge opp utholdende team, som fungerer uansett hvor krevende situasjonen kan virke. Dette innebærer opplæring og kursing i tillegg til økt tilgang til veiledning på avdelingene. Åpenhet og tillit ansatte imellom og mellom ansatte organisasjonen og ledelsen er stikkordene ved oppbygging av bærekraftige team.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2017:4
dc.titleBetydningen av personlige ressurser i relasjonelt krevende arbeid -en kvalitativ studie av sykepleieres engasjement og helse i arbeid med svært syke og/eller døende pasienternb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record