Show simple item record

dc.contributor.advisorSyversen, Unni
dc.contributor.advisorFossmark, Reidar
dc.contributor.advisorSkallerud, Bjørn
dc.contributor.authorAasarød, Kristin Matre
dc.date.accessioned2017-03-14T12:56:57Z
dc.date.available2017-03-14T12:56:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-326-1941-2
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434075
dc.description.abstractEffekt av gastrisk hypoaciditet på bein hos mus og mennesker De siste tiårene har flere epidemiologiske studier vist en assosiasjon mellom bruk av syrehemmende medikamenter (protonpumpehemmere (PPI)) og frakturrisiko. Tidligere er det vist at kronisk atrofisk gastritt, en tilstand med tap av syreproduserende celler i magesekken, er assosiert med økt frakturforekomst. Mekanismen for sammenhengen mellom nedsatt syresekresjon i magesekken og beinaffeksjon er uklar. Høy pH (anaciditet) i magesekken gir en kompensatorisk økning av hormonet gastrin, som igjen stimulerer frigjøring av histamin fra celler i magesekken, og muligens også gir en økning i sirkulerende histamin. I første del av dette doktorgradsarbeidet har jeg studert påvirkning av magehormoner på bein ved hjelp av en musemodell hvor protonpumpen (H+K+ATPase) i magesekken ikke fungerer. Vi har tidligere vist at disse musene, som har nedsatt syresekresjon, har en redusert beinmineraltetthet (BMD) og dårligere beinkvalitet sammenlignet med normale mus. I den andre delen av arbeidet har jeg undersøkt hvorvidt BMD, beinkvalitet eller beinmarkører er påvirket hos pasienter med anaciditet grunnet kronisk atrofisk gastritt eller PPI- bruk. I artikkel I viste vi at mus med defekt protonpumpe som ble gitt en substans som blokkerte gastrinreseptor (netazepid) fikk en bedret beinarkitektur og beinstyrke. I artikkel II fant vi at disse musene hadde høyere nivå av histamin i blod enn normale mus. Administrasjon av et stoff som blokkerte histamin 1-reseptor (cetirizin) ga imidlertid ingen bedring i BMD eller beinkvalitet. I artikkel III fant vi høyere forekomst av osteoporose og osteopeni i korsrygg og hofte hos pasienter med kronisk atrofisk gastritt enn hos friske kontroller. I tillegg tydet beinmarkører på økt beinnedbrytning og redusert beindannelse hos disse pasientene. I artikkel IV fulgte vi pasienter som startet behandling med PPI i 3 måneder, uten at vi fant signifikant påvirkning av BMD eller beinmarkører. For å oppsummere finner vi at høyt nivå av gastrin ser ut til å ha en negativ effekt på bein i en musemodell med nedsatt syresekresjon. Denne effekten forklarer imidlertid ikke hele det osteoporotiske bildet hos disse musene. Histamin-1-reseptorer ser ikke ut til å spille noen rolle i denne sammenhengen. BMD er noe lavere hos pasienter med kronisk atrofisk gastritt, men ser ikke ut til å være påvirket av korttids-behandling med PPI hos ellers friske personer.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2016:301
dc.titleSkeletal Effects of Gastric Hypoacidity in Mice and Humansnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record