Show simple item record

dc.contributor.advisorHavenvid, Malena
dc.contributor.advisorPedersen, Ann-Charlott
dc.contributor.advisorHolmen, Elsebeth
dc.contributor.authorNilsen, Marte Bøen
dc.contributor.authorLindegaard, Håkon Johansen
dc.date.accessioned2017-03-13T08:36:05Z
dc.date.available2017-03-13T08:36:05Z
dc.date.created2016-06-10
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15379
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2433828
dc.description.abstractByggebransjen står overfor en rekke utfordringer når det kommer til innovasjon. Det er en bransje som ikke evner å fornye seg på lik linje med andre næringer. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) har de siste årene blitt introdusert for å spare tid og penger, men det er fortsatt uklart hvordan BIM påvirker ulike aspekter hos byggefirmaer. Denne oppgaven har valgt å fokusere på hvordan bruk av BIM påvirker graden av interaksjon mellom byggeaktørene i et prosjekt, og har følgende problemstilling; Hvilke implikasjoner har nivået av BIM på interaksjonen mellom aktørene i byggeprosjekter? I tillegg var det i denne oppgaven ønskelig å finne ut av om noen prosjekter er bedre tjent med mer bruk av BIM enn andre. Denne studien tar for seg to prosjekter hvor Veidekke opererer som totalentreprenør, henholdsvis Moholt 50/50 og ONV12. Totalt åtte personer har blitt intervjuet i løpet av denne studien som er utført som et kvalitativt case-studie. Semistrukturerte intervjuer har vært primærkilden til innsamlede data. I tillegg har det blitt utført et litteraturstudie som har bidratt til utarbeidelse av et rammeverk, som definerer og illustrerer totalt tre ulike nivåer av BIM. Resultat og analyse er med på å definere dette rammeverket ytterligere, som er ment å gi byggefirmaer et mål på hva som kreves av interaksjon for å lykkes med et gitt nivå av BIM. To av disse nivåene har blitt definert som høye, med tilhørende høy interaksjonsgrad. De to høye nivåene av BIM karakteriseres ved at modellene inneholder mer informasjon enn objektbasert geometri. Interaksjon har i denne oppgaven blitt definert til å omhandle fysiske møter, kommunikasjon og koordinering. Resultatene i denne oppgaven viser at det er en klar sammenheng mellom nivå av BIM og interaksjonsgrad. Om prosjektet krever en nøyaktig modell med informasjon utover objektbasert geometri, vil det kreve en høyere grad av interaksjon i prosjekteringsfasen enn i tradisjonelle prosjekter. Veidekkes arbeidsmetode, involverende planlegging, har vist seg som en viktig og nødvendig måte å jobbe på i prosjekter som Moholt. ONV12 har ikke hatt det samme behovet, og har i så måte vært med på å påvise at det faktisk er slik at noen prosjekter er mer tjent med mer bruk av BIM enn andre.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectProject Management, Industrial Engineering
dc.titleSammenhengen mellom BIM og interaksjoner i byggeprosjekter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record