Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlfredsen, Knut
dc.contributor.advisorStickler, Morten
dc.contributor.authorPettersson, Johan
dc.date.accessioned2017-03-10T13:54:56Z
dc.date.available2017-03-10T13:54:56Z
dc.date.created2016-06-09
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14468
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2433633
dc.description.abstractDen 2:a september 2015 invigdes fiskeomlöpet vid Anundsjö kraftverk efter en byggtid på 2 år, till en kostnad av 20 miljoner kronor. Omlöpet byggdes på bakgrund av att kraftverket i 2010 fick sin vattendom omprövad av Kammarkollegiet i Sverige. Resultatet av domen blev att Statkraft, som är ägaren till kraftverket, skulle anlägga ett 450 meter långt omlöp för uppströms vandring och en nedströms vandringslösning för smolt och utlekt fisk. Syftet med den här studien är att, med hjälp av literaturstudier och en hydraulisk modell, utvärdera omlöpets och smoltränanns funktion och komma med förslag på förbättringsåtgärder. Dessutom ska ett kontrollprogram och en checklista för design av framtida omlöp tas fram. Studien kommer endast att fokusera på de tre fokusarterna lax, öring och harr, som är specificerat i befintligt kontrollprogram. Resultaten från studien visar att det projekterade underlaget från konsulten inte uppfyller de rekommendationer som finns för fritt vattendjup och hastighet för varken högt eller lågt flöde. Anledningen är att konsulten inte har ritat in varken ståndstenar eller vilobassänger, om dessa hade funnit med i relationsritningarna hade båda rekommendationerna med största sannolikhet uppfyllts. Simuleringarna av mätresultaten från det konstruerade omlöpet visar att de uppfyller villkoren för vattendjup och hastighet för både högt och lågt flöde. Avsaknaden av vilobassänger är något som kommer att skapa problem för harren, som kommer få svårt att orka simma genom hela omlöpet. För lax och öring som är starka simmare, anses avsaknaden av vilobassänger inte utgöra ett hinder för att klara av att simma genom hela omlöpet. Reglerluckan i omlöpets övre del är felinställd och idag släpps det mer vatten genom omlöpet än vad som anges i styrterminalen. Smoltrännan anses ha en god funktion är designad i stort sett enligt de rekommendationer som har identifierats i tidigare studier. Undantaget är att det rekommenderade fingallret framför turbinintaget är ersatt med en finmaskig läns. Länsen funktion tros inte vara tillräcklig för att hindra smolt att simma ner i turbinen. Rekommendationen är att utvärdera länsens funktion och ersätta den med ett fingaller ifall funktionen är bristfällig. Förslag på vidare studier är att undersöka ifall det var ekonomiskt försvarbart att bygga omlöpet framför att lägga ner kraftverket och riva dammen samt ta fram ett vägledande dokument för framtida ekonomiska bedömningar av den här typen av investeringar.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectHydropower Development
dc.titleVurdering av omløpskanal ved Anundsjö kraftverk
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel