Arkivet vil være nede ca. kl. 21-23 pga. sikkerhets-oppgraderinger av programvaren. Vennligst avslutt evt. registrering før det.

Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlfredsen, Knut
dc.contributor.advisorStikler, Morten
dc.contributor.authorKristofers, Per Johan Jakob
dc.date.accessioned2017-03-10T13:42:21Z
dc.date.available2017-03-10T13:42:21Z
dc.date.created2014-12-18
dc.date.issued2014
dc.identifierntnudaim:12310
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2433570
dc.description.abstractDet här examensarbetets primära mål är att identifiera fysiskt begränsande faktorer, flaskhalsar, för laxen nedströms Viforsens kraftverk i Ljungan. För att identifiera flaskhalsarna i älven har Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag blivit använd. Denna publicerades av CEDREN 2013. Den sekundära målsättningen med arbetet var att evaluera de använda delarna av handboken. Fokus i arbetet har varit: 1. Kartlägga substrat och skydd 2. Genomföra en hydrologisk variationsanalys 3. Kartlägga mesohabitat För kartläggningsarbetena, punkterna ett och tre ovan, har kartbehandlingsprogrammet ArcMap använts - detta för att kunna utarbeta figurer, som ger en översiktsbild av älven vid olika problemställningar. Vid genomförandet av punkt två användes programmet IHA7 för att erhålla nödvändiga parametrar för vidare analys. Vad gäller potentiella lekplatser på älvsträckan, så utgör de en relativt liten andel av den totala arealen, ungefär 0,4 %. En del av lekplatserna ligger långt ifrån varandra, vilket kan inverka negativt på ynglens överlevnad. Detta skulle kunna åtgärdas genom utläggning av lekgrus på strategiska platser. Det finns stora områden där det är svårt för laxen att hitta skydd i substratet. Detta på grund av finkornigt material som sedimenterat mellan de större stenarna. Ökad sedimentation kan bero på att frekvensen av extremt stora flöden har reducerats sedan dammen blev byggd. För att förbättra möjligheterna för laxen att skydda sig kan substratet rensas genom fysiska ingrepp eller genom periodvis ökat flöde i älven. Det är också möjligt att en mer varierande vattenföring under smoltens utvandringsperiod för till en mer synkron smoltutvandring.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Vassdragsteknikk
dc.titleKartläggning av fysiska faktorer som begränsar laxbeståndet i Ljungan nedströms Viforsens kraftverk
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel