Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSeip, Ingebjørg
dc.contributor.advisorFinke, Ståle
dc.contributor.authorSolli, Mattias
dc.date.accessioned2017-03-09T14:22:57Z
dc.date.available2017-03-09T14:22:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-326-2153-8
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2433436
dc.description.abstractSummary of the thesis What does it imply to know oneself? The project discusses this classical philosophical question in light of philosophical hermeneutics ((Hans-Georg Gadamer), phenomenology (Maurice Merleau-Ponty), and a concrete practice for stress reduction and self-understanding, namely nondirective meditation. The latter is a sound based meditation technique, traditionally known from Hinduism as mantra meditation, today prominently reinterpreted in western, fully secularized variants. As one of the first philosophical works to analyze this phenomenon closely, the current project approaches the mediation practice on the basis of recent empirical studies on the subject. Gadamer and Merleau-Ponty's philosophies contribute with concepts apt to describe the meditative practice in largely nondualistic terms, addressing questions regarding how the mind relates to the body, and how the "inner" meditative activity relates to the "outer" moral behavior. However, describing this meditative practice also raises intriguing philosophical and methodological questions regarding the relationship between hermeneutics and phenomenology – or between reading and perception, text and action, and philosophy, tradition, and empirical sciences. Pursuing the double task of describing the meditative practice and discussing these philosophical and methodological questions, the project seeks to combine philosophical hermeneutics and phenomenology into a new and reflected form of embodied hermeneutics.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag av avhandlingen Hva vil det si å kjenne seg selv? Prosjektet drøfter dette klassiske filosofiske spørsmålet i lys av filosofisk hermeneutikk (Hans-Georg Gadamer), fenomenologi (Maurice Merleau-Ponty) og en konkret praksis for stressmestring og selvforståelse, nemlig ikke-styrt meditasjon (nondirective meditation). Det siste er en form for lydmeditasjon som fra tradisjonell indisk hinduisme er kjent som mantra-meditasjon, men som i de siste 50 årene også har fått helt nye fortolkninger i vestlig og sekulær kontekst. Som et av de første filosofiske arbeidene som drøfter dette fenomenet nærgående, tar prosjektet utgangspunkt i måten meditasjonspraksisen er beskrevet innenfor nyere empirisk forskning. Gadamer og Merleau-Ponty bidrar til å belyse praksisen med ikke-dualistiske begreper i diskusjoner av forholdet mellom kropp og bevissthet, og av forholdet mellom den "indre" formen for meditative lytting og den "ytre" omgangen med verden for øvrig. Samtidig reiser beskrivelsen av denne meditasjonspraksisen også en rekke filosofiske og metodologiske spørsmål om forholdet mellom hermeneutikk og fenomenologi – dvs. om forholdet mellom fortolkning og persepsjon, tekst og handling, og om hvordan filosofi relaterer seg til tradisjon og empirisk vitenskap. Med denne doble innfallsvinkelen, som dels beskriver en konkret praksis, dels forfølger de filosofiske og metodologiske spørsmålene reist av den samme beskrivelsen, søker prosjektet å forene filosofisk hermeneutikk og fenomenologi i en ny og reflektert form for kroppsliggjort hermeneutikk (embodied hermeneutics).nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2017:39
dc.titleTowards an Embodied Hermeneutics: Gadamer, Merleau-Ponty, and Nondirective Meditationnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Philosophical disciplines: 160nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel