Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHalvorsen, Kjell Atle
dc.contributor.authorSkrøvset, Siw
dc.contributor.authorIrgens, Eirik J.
dc.date.accessioned2017-03-01T15:11:51Z
dc.date.available2017-03-01T15:11:51Z
dc.date.created2016-12-15T08:49:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 2016, 10 (4), 183-200.nb_NO
dc.identifier.issn1504-9922
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432615
dc.description.abstractHvordan konseptualiserer deltakere i den norske rektorutdanningen skoleledelse, og hvordan har deres deltakelse i programmet påvirket dem som ledere? Disse spørsmålene drøfter vi i denne artikkelen på grunnlag av data fra en gruppe på 63 studenter. Vi har analysert en av deres mappetekster og svar på et elektronisk spørreskjema med åpne spørsmål. Funnene drøftes i lys av teori om skoleledelse, Mintzbergs (2009) triangulære ledelsesteori og et gradert teorikonsept (Ertsås og Irgens, 2016). Deltakerne konseptualiserer skoleledelse som en kompleks praksis utøvd av kunnskapsrike rollemodeller, hvis lederskap er fokusert og transparent og for-ankret i felles kjerneverdier, med gode relasjoner mellom kolleger og fokus på elevenes læring. Deltakerne påpeker at ulike elementer i rektorutdanningen har påvirket den måten de utøver ledelse på. Kombinasjonen av sterk teori og praktiske øvinger synes å ha vært viktig. Funnene våre står i kontrast til den kritikken som har vært rettet mot utdanning av ledere internasjonalt. Våre analyser bygger på deltakernes selvrapportering. Dette setter grenser for hvilke konklusjoner vi kan trekke. Det er behov for mer forskning på forbindelsen mellom skolelederes uttrykte handlingsteori og den ledelsen de praktiserer.nb_NO
dc.description.abstractHow do participants in the National Leadership Education for School Principals conceptualize school leadership, and how has their participation in the program affected them as leaders? These are the questions analyzed in this article, based on data from a student cohort comprising 63 students. We have analyzed one of their portfolio texts and their responses to an electronic open-question survey. Findings are discussed in the light of school leadership theories, Mintzberg's (2009) triangular theory of leadership and a graded concept of theory (Ertsås and Irgens, 2016). Participants conceptualize school leadership as a complex practice exercised by knowledgeable role models, whose leadership is focused and transparent, rooted in common core values, sound working relations, bent on improving student learning. A variety of elements in the program have contributed to developing participant concepts of leadership. The fusion of strong theory and practical experience seems to have played a predominant role. Our findings contrast criticisms of management education programs in the international literature. Our analyses are based on participant self-reports, which restricts the scope of our conclusions. There is a need for further research on the links between leaders’ espoused conceptualizations of leadership and their actual leadership practice.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherActa Didactica Norgenb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleLearning for Leadershipnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.pagenumber183-200nb_NO
dc.source.volume10nb_NO
dc.source.journalActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norgenb_NO
dc.source.issue4nb_NO
dc.identifier.cristin1413075
dc.description.localcodeForfattere ha opphavsrett til artikkelen, men gir Acta Didactica Norge (ADNO) rett til første publisering av arbeidet, samtidig som artikkelen er lisensiert under en Creative Commons-lisens: CC BY-NC-ND 4.0. Lisensen tillater andre å dele arbeidet til ikke-kommersielle formål så lenge en erklæring om forfatterskap og første publikasjon i dette tidsskriftet inkluderes. Lisensen tillater ikke at artikkelen brukes til å avlede nye arbeider uten forfatterens tillatelse.nb_NO
cristin.unitcode194,67,55,0
cristin.unitnameProgram for lærerutdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal