Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBørresen, Anne Kristinenb_NO
dc.contributor.authorÅrvik, Mariannenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:05:23Z
dc.date.available2014-12-19T13:05:23Z
dc.date.created2013-07-24nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier637964nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/243129
dc.description.abstractSom følge av sunnhetsloven av 1860 ble det opprettet sunnhetskommisjoner i Norges kjøbsteder. I Moss ble det opprettet en slik sunnhetskommisjon. Denne oppgaven omhandler sunnhetskommisjonen i Moss sitt virke i årene mellom 1860 og 1906. Årene mellom 1883 og 1905 er ikke representert da det ikke har vært mulig å finne forhandlingsprotokollene i denne perioden. Dette er en analyse av de initiativ sunnhetskommisjonen i Moss tok for å bedre innbyggernes helse, heve sunnhetsnivået og levestandarden, samt bekjempe epidemiske sykdommer. Oppgaven tar for seg etableringen og oppstartfasen som foregikk i deres første tiår, 1860-tallet. I den tidligste fasen gjorde kommisjonen et solid opplysningsarbeid for å øke kunnskapen til innbyggerne om hvordan de måtte gjøre endringer for å bedre den hygieniske tilstanden. I løpet av den første halvdelen av 1870-årene brukte kommisjonen mye tid på å iverksette tiltak for å bekjempe to kopperepidemier samt at de arbeidet for å forebygge kolera. I den andre halvdelen av 1870-årene og fram til 1906 tok sunnhetskommisjonen initiativ til å arbeide med nye saker. Disse sakene stod i forhold til det som skjedde i samfunnet ellers. I denne perioden foregikk det moderniseringsprosesser og urbaniseringsprosesser der ny industri vokste fram i byene. I tillegg var det en befolkningsøkning. Sunnhetskommisjonen fikk stadig nye ansvarsområder i takt med denne utviklingen og de iverksatte dermed tiltak for å regulere de nye områdene. Kommisjonen tok initiativ til å arbeide med det vi i dag kaller fabrikktilsyn, mattilsyn og barnevern. I kommisjonen ble det valgt inn en statsingeniør i 1873 som fikk stor betydning både for sunnhetskommisjonens virke og for Moss bys utvikling. Han var en sterk pådriver for blant annet byens vannverk, kloakkanlegg og skoler. I tillegg ryddet han opp i byens gater og monterte lykter. Hans engasjement bidro til å bedre den hygieniske tilstanden betraktelig. Denne oppgaven gir et innblikk i en sunnhetskommisjons arbeid for å heve levestandarden, øke sunnhetsnivået og bekjempe sykdommer på lokalt nivå, i Moss.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for historie og klassiske fagnb_NO
dc.subjectSunnhetskommisjonno_NO
dc.subjectMossno_NO
dc.subjectsunnhetslovno_NO
dc.subjecthygieneno_NO
dc.subjecthelseno_NO
dc.subjectepidemino_NO
dc.subjectkopperno_NO
dc.subjectkolerano_NO
dc.subjectstatsingeniørno_NO
dc.subjectembetslegeno_NO
dc.subjectlasarettno_NO
dc.subjectopplyseno_NO
dc.subjectkultivereno_NO
dc.subjectmodernisereno_NO
dc.subjecturbaniseringsprosesserno_NO
dc.subjectindustrino_NO
dc.subjectkloakkanleggno_NO
dc.titleSunnhetskommisjonen i Moss 1860−1883, 1905−1906nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for historie og klassiske fagnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel