Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSjøvold, Endre
dc.contributor.authorStålsett, Kenneth
dc.date.accessioned2017-02-10T08:28:31Z
dc.date.available2017-02-10T08:28:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-326-1515-5
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2430236
dc.description.abstractSummary of the thesis This thesis investigates various aspects that are important for developing teams that are able to excel through uncertainty. It is possible to read the Part I as a short summary of the whole work. The first part begins with a literature review that can be used to understand the various trends in the team literature, and thereby help leaders to understand the implications from the different perspectives. At the same time, the perspective I advocate builds on the premise of enabling teams to adapt to their contextual demands, which means that a focus upon the teams’ internal interplay is highly important. The second part of the thesis consists of four separate articles that visit topics such as team building; team insights and perceptions; the distribution of influence, and leadership perspectives and structures. These articles can be read separately, but reading the whole thesis will help to give a broader insight. For many leaders, some of the suggestions will be inconsistent with long-held leadership- and team theories. The focus on the “soft” sides of teamwork, instead of task and procedures, can be quite different from established practices and knowledge bases. Indeed, the implications of focusing on behaviors, curiosity, and collective mutual understanding can be quite far from focusing on technical and task-oriented discussions. However, these “soft” oriented discussions help teams to foster new insight and knowledge and to facilitate adaptable behaviors. The idea of abandoning an authoritative controlling leadership style in crisis settings will truly be counterintuitive and surprising, and maybe even provoking, for many leaders. Nevertheless, I hope that reading this thesis helps to broaden leadership perspectives and, by this, spark interesting discussions within organizations that rely on teamwork in uncertain and ambiguous contexts.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag av avhandlingen Denne avhandlingen ser på ulike elementer som er viktig for å utvikle grupper som evner å håndtere og tilpasse seg usikkerhet og stadig endrende omgivelser. Det er mulig å lese Del 1 som et kort sammendrag av hele arbeidet. Denne delen begynner med en litteraturgjennomgang som kan brukes til å forstå de ulike trendene som eksisterer i team og gruppelitteraturen. Det perspektivet jeg framhever bygger på ideen om at team må evne å tilpasse seg de kontekstuelle kravene, noe som gjør at det interne samspillet mellom medlemmene er av avgjørende betydning. Den andre delen av avhandlingen består av 4 artikler. Disse ser på tematikk som teambuilding, gruppeinnsikt og forståelse, distribusjon av dominans, og lederskapsperspektiver og strukturer. Disse fire artiklene kan bli lest hver for seg, men å lese hele avhandlingen kronologisk vil sannsynligvis gi leseren både bredere og dypere innsikt. For mange ledere vil noen av funnene og implikasjonene være inkonsistent med deres forankrede perspektiver og teorier. Det er særlig fokuset på den “myke” delen av teamarbeid, framfor oppgaver og prosedyrer, som vil avvike mest fra etablert praksis og forståelse. I så måte anbefaler jeg å fokusere å mellommenneskelig atferd framfor teknologi- og oppgaverelaterte dimensjoner. Samtidig, det er dette “myke” fokuset som hjelper grupper til å utvikle nye perspektiver og kunnskaper. Igjennom et slikt samspill er team bedre rustet til å håndtere nye og endrende situasjoner. Ideen om å forlate en dominerende og autoritær lederskapspraksis i krisesituasjoner vil utvilsomt være overraskende, og kanskje provoserende, for mange ledere. Uansett, jeg håper denne avhandlingen bidrar til å utvikle nye lederskapsperspektiver, og i så måte også setter i gang interessante diskusjoner innad i organisasjoner som er avhengige av tilpasningsdyktige team.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2017:25
dc.relation.haspartPaper 1: Stålsett, K. & Sjøvold, E., & Espevik, R. (2016). Facing uncertainty: Developing adaptable teams.nb_NO
dc.relation.haspartPaper 2: Stålsett, K. & Sjøvold, E. (2016). Team adaption: Uncovering differences in shared mental models. - Draft version 10/2/17. This paper has not been peer reviewed. Please do not copy or cite without author's permissionnb_NO
dc.relation.haspartPaper 3: Stålsett, K. & Sjøvold, E. (2016). Unfolding influence: Sociometric data and group dynamicsnb_NO
dc.relation.haspartPaper 4: Stålsett, Kenneth; Sjøvold, Endre; Olsen, Trond Rikard. From routine to uncertainty: Leading adaptable teams within integrated operations. Scandinavian Psychologist 2016 ;Volum 3. Suppl. e20 - The final version is available at http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.3.e20nb_NO
dc.titleAt the Frontline: Enabling Teams to Adapt to Uncertainty and Ambiguitynb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel