Show simple item record

dc.contributor.advisorEvensen, Kari Anne Indredavik
dc.contributor.advisorHelbostad, Jorunn
dc.contributor.advisorLone, Jørgensen
dc.contributor.authorUstad, Tordis
dc.date.accessioned2017-02-07T12:36:00Z
dc.date.available2017-02-07T12:36:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-326-2051-7
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429783
dc.description.abstractFysioterapi til for tidlig fødte barn. Måleredskap for vurdering av motorisk funksjon i spedbarnsalderen og en randomisert kontrollert studie av tidlig intervensjon for å optimalisere motorisk funksjon Barn som er født for tidlig er i risiko for en rekke senskader, for eksempel motoriske vansker og cerebral parese. I Norge blir barn som er født før 28. svangerskapsuke eller med fødselsvekt under 1000 gram rutinemessig henvist til fysioterapi. For å kunne skille mellom barn med normal motorisk utvikling og de som har motoriske vansker, og for å kunne rette oppfølgingen mot de med størst behov for tidlig intervensjon, trenger vi reliable og valide måleredskap. Målet med de to første artiklene i avhandlingen var å undersøke ulike egenskaper ved to måleredskap for barn under fem måneder. Den tredje artikkelen er fra en multisenter randomisert kontrollert studie, der foreldre gjennomførte intervensjon av sine barn før termin-alder. Målet var å undersøke effekten av intervensjonen ved å sammenligne endringen i motorisk funksjon etter en tre-ukers periode, mellom barn i en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. I den første artikkelen ble test-retest reliabilitet av testen “Test of Infant Motor Performance Screening Items” undersøkt. Testen ble gjentatt to ganger på barn i høy til moderat risiko for motoriske vansker og vi fant stor grad av samsvar mellom testresultatet på de to testtidspunktene. Spedbarns spontane bevegelser, også kalt “general movements” (GMs), kan indikere normal eller avvikende utvikling. I den andre artikkelen ble validiteten mellom en detaljanalyse og en global analyse av GMs vurdert. Vi fant god korrelasjon ved termin-alder og de første ukene etter termin, i en liten gruppe for tidlig fødte barn uten hjerneskade. Men detaljanalysen kunne ikke predikere om barnet hadde normal eller avvikende motorisk funksjon ved tre måneder korrigert alder. Den tredje artikkelen omhandlet 150 barn født før 33. svangerskapsuke som ble randomisert til tidlig intervensjon eller til en kontrollgruppe. I intervensjonsgruppen var det foreldrene som gjennomførte intervensjonen, noe som anbefales når det gjelder tidlig intervensjon. Etter 3 uker var det en liten, men tydelig forskjell i endring i motorisk funksjon mellom barn som hadde fått intervensjon og barn i kontrollgruppen. Barna følges med motoriske vurderinger fram til de er to år korrigert alder. Vi kan da konkludere om intervensjonen har hatt en langtids effekt, og om mulig gi anbefalinger angående tidlig fysioterapi til barn i risiko for senskader.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2016:353
dc.relation.haspartAppendix II: Øberg, Gunn Kristin; Campbell, Suzann K; Girolami, Gay L; Ustad, Tordis; Jørgensen, Lone; Kaaresen, Per Ivar. Study protocol: an early intervention program to improve motor outcome in preterm infants: a randomized controlled trial and a qualitative study of physiotherapy performance and parental experiences. BMC Pediatrics 2012 ;Volum 12. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2431-12-15 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.nb_NO
dc.relation.haspartPaper 1: Ustad, Tordis; Helbostad, Jorunn L.; Campbell, Suzann K; Girolami, Gay L; Jørgensen, Lone; Øberg, Gunn Kristin; Evensen, Kari A. Indredavik. Test-retest reliability of the Test of Infant Motor Performance Screening Items in infants at risk for impaired functional motor performance. Early Human Development 2016 ;Volum 93. s. 43-46 http://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2015.12.007 The article in is reprinted with kind permission from Elsevier, sciencedirect.comnb_NO
dc.relation.haspartPaper 2: Validity of the general movement optimality list in very low bith weight infants without severe brain lesions - Is not included due to copyrightnb_NO
dc.relation.haspartPaper 3: Ustad, Tordis; Evensen, Kari Anne Indredavik; Campbell, Suzann K; Girolami, Gay L; Helbostad, Jorunn L.; Jørgensen, Lone; Kaaresen, Per Ivar; Øberg, Gunn Kristin. Early Parent-Administered Physical Therapy for Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2016 ;Volum 138. Is not included due to copyright available at http://dx.doi.org/10.1542/peds.2016-0271nb_NO
dc.titlePhysiotherapy in infants born preterm: Measurement tools for assessing motor function in infancy and a randomised controlled trial of early intervention to optimise motor functionnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record