Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHagen, Øivindnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:35:03Z
dc.date.available2014-12-19T12:35:03Z
dc.date.created2006-10-16nb_NO
dc.date.issued2004nb_NO
dc.identifier126154nb_NO
dc.identifier.isbn82-7948-036-6nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/242705
dc.description.abstractLedende forskere snakker om at vi i løpet av en generasjon vil måtte forbedre ressurs og energiforbruket i samfunnet med en faktor på 10. Bakgrunnen for påstanden er den negative påvirkning den økonomiske aktiviteten har på miljøet i dag, utsiktene til sterk befolkningsøkning, skjevfordelingen av ressurser og kommende vekst i både vestlige og ikke-vestlige økonomier. Hvordan kan etablert virksomhet møte et slikt krav om radikal økoinnovasjon? Hva er kritiske faktorer for radikal økoinnovasjon i etablert virksomhet? For å belyse spørsmålene viser jeg hvordan innovasjon fungerer som drivkraft i den økonomiske utviklingen og hvordan innovasjon blir brukt som forklaring på overgangen fra en samfunnstype til en annen i den historiske utviklingen. Radikal økoinnovasjon – innovasjon der redusert energi og ressursforbruk er et sentralt kvalitetskriterium, vil utgjøre bindeleddet mellom dagens økonomi og en Faktor 10 økonomi. I etablerte virksomheter forutsetter radikal økoinnovasjon at kritiske roller blir fylt, at det kreative potensialet i grupper blir utnyttet og det utvikles et Modell 2 læringsmiljø. Oppfinner- og entreprenørtyper må ta tak i utfordringen, samtidig som ledere og ildsjeler er med på å legge forholdene til rette for radikal innovasjon. Gode innovasjonsprosesser krever også et læringsmiljø der det er rom for å stille spørsmål ved etablerte sannheter og grupper med heterogen kompetanse med evne til å utnytte den kreative spenningen i mangfoldet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherProgram for industriell økologinb_NO
dc.relation.ispartofseriesWorking Papers from Industrial Ecology Programmme (IndEcol), 1504-3681; 2005:1nb_NO
dc.titleForutsetninger for radikal innovasjon i etablert virksomhet: Hvordan møte Faktor 10-utfordringen?nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Program for industriell økologinb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel