• Status 2 år etter fjerning av Harzgran i Svennesvollene naturreservat 

      Wold, Oddmund; Korsmo, Harald (Høgskolen i Gjøviks notatserie, Research report, 2003)
      Oppdragsgiver er miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland. I 2000 – 2001 ble det hogd 5 felter med plantet Harz-gran i Svennesvollene naturreservat, som et ledd i å føre reservatet mest mulig tilbake til en mer ...