• Forskningsbasert undervisning i bachelorutdanningen i sykepleie 

      Berg, Geir V.; Hedelin, Birgitta; Johansson, Inger S.; Wangensteen, Sigrid; Østlie, Ingrid Landgraff (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2009)
      I denne rapporten presenteres arbeidet med et utviklingsprosjekt i bachelor- utdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Gjøvik, der målsettingen var å videreutvikle forskningens tilknytning til undervisningen. Hensikten med ...