Now showing items 81-100 of 988

  • Bruk av tilknyttede akjseselskaper i norske toppfotballklubber 

   Hagen, Morten Rørvik; Urdshals, Arnfinn (Master thesis, 2021)
   Norsk toppfotball er organisert slik at kun klubber kan få lisens til å delta i det norske cup- og seriesystemet. Dette skiller seg fra mange andre land, der mange klubber er organisert som aksjeselskaper. I Norge åpnes ...
  • Bruk av vindhastighetsderivater for en norsk energiprodusent 

   Røkkum, Kari Smisetfoss; Myrvang, Lisa Bakken (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilken effekt sikring av volumetrisk risiko har på driftsresultatet til en norsk kraftprodusent, ved bruk av værderivater. Effekten er vurdert basert på endringer i volatiliteten ...
  • Brukerundersøkelse som kvalitetsforbedringsverktøy 

   Hoven, Ketil; Sand, Jørn Frode (Master thesis, 2019)
   Reformen New Public Management har preget offentlig sektor siden 1980- tallet. Mye av tankegodset var hentet fra det private markedet. Intensjonen var at markedet skulle bedre kvaliteten og øke effektiviteten i den offentlige ...
  • Budrunder i det norske boligmarkedet - En analyse av åpningsbudets effekt på salgspris 

   Fornes, Eirik Medhus (Master thesis, 2019)
   Budrunden i det norske bruktboligmarkedet ligner en type engelsk auksjon. Denne studien undersøker hvilken effekt runde tall i det første budet har på salgsprisen av en bolig. I tillegg undersøkes det hvordan runde åpningsbud ...
  • Budsjettbruk og budsjettavviksanalyse i Lillehammer Ishockeyklubb Elite 

   Bakke, Henrik Mathias; Brøndbo, Stig Langlo; Hagen, Morten Rørvik; Troøyen, Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Norske ishockeyklubber har i de senere årene slitt økonomisk. Dette har ført til stor mediedekning av klubbenes økonomiske styring. I denne oppgaven vil vi derfor undersøke hvorfor norske klubber ser ut til å slite med ...
  • Budsjettbruk under pandemi 

   Frekhaug, Petter Brønstad; Furnes, Peter Øvstebø (Master thesis, 2021)
   Covid-19-pandemien har gitt virksomheter i flere bransjer store utfordringer ettersom smittefare og smittevernstiltak kan føre med seg tilnærmet driftsforbud eller reduserte muligheter til å opprettholde normal drift. Dette ...
  • Budsjettering for historiebøkene, en budsjettavviksanalyse av Ranheim Toppfotball 

   Åsaune, Jonas; Lenes, Magnus Rønnekleiv (Bachelor thesis, 2021)
   I denne semesteroppgaven har vi gjennomført en budsjettavviksanalyse av Ranheim Toppfotball i perioden 2017 – 2019. Gjennom denne perioden opplevde klubben opprykk til eliteserien, og de medfølgende utfordringene knyttet ...
  • Budsjettet i ideelle organisasjoner 

   Ludviksen, Cathrine; Lothe, Helene Elise (Master thesis, 2019)
   I denne masteroppgaven undersøker vi hvordan budsjettet utformes og brukes i en ideell organisasjon. Ideelle organisasjoner er organisasjoner som ikke søker å maksimere profitt, men som eksisterer for å oppnå et ideelt ...
  • Budsjettet og alternative styringsverktøy – venner eller fiender? En SEM-analyse av betingelsesfaktorer, bruk av styringsverktøy, og deres påvirkning på opplevd prestasjon 

   Nordheim, Renate Helen; Skog, Heidi Lan (Master thesis, 2018)
   Budsjettet har helt siden etterkrigstiden hatt en viktig rolle i organisasjoners økonomiske styring, men har i den senere tid blitt utsatt for utstrakt kritikk. Kritikerne er dog uenige i løsningen på problemene. Mens de ...
  • Budsjettets rolle i HiNT 

   Mikalsen, Stig André (Master thesis, 2013-10-21)
   Bakgrunnen for denne avhandlingen bygger på budsjettkritikken som er blitt skrevet for virksomheter i den private sektoren. Det har blitt skrevet mye om budsjettet og dets svakheter, men disse artiklene har fokusert på ...
  • Budsjettets verdi i norske bedrifter 

   Sørensen, Vilde Iren (Master thesis, 2021)
   Til tross for budsjettets lenge stabile rolle som det mest brukte styringsverktøy, har kritikken mot budsjettet de siste årene vært tiltakende og stadig flere bedrifter går Beyond Budgeting. Budsjetter beskyldes blant annet ...
  • Budsjettkritikkens relevans i norske kommuner : en kvantitativ studie 

   Sommervik, Maria Helmersen; Solstad, Ingrid Dahl (Master thesis, 2016-01-05)
   Selv om budsjettet i lengre tid har vært det mest brukte økonomistyringsverktøyet i verden, har det samtidig blitt sterkt kritisert. På bakgrunn av kritikken har flere skandinaviske selskaper valgt å avskaffe budsjettet ...
  • Building traits for organizational resilience through balancing organizational structures 

   Andersson, Thomas; Cäker, Mikael; Tengblad, Stefan; Wickelgren, Mikael (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This paper describes and explains how balancing organizational structures can build traits for organizational resilience. Organizational resilience is a holistic and complex concept. In this paper, we move beyond focusing ...
  • Bygge- og tomtekostnadens påvirkning på boligpris 

   Hollingen, Marie; Munkhaugen, Andrea (Master thesis, 2021)
   Boligprisene har de siste årene økt betraktelig, og det er interessant å undersøke hva denne utviklingen skyldes. Masteravhandlingen har som mål å analysere kostnadsutviklingen i byggebransjen, og hvordan denne utviklingen ...
  • Bærekraft i Balansert Målstyring 

   Sund, Jørgen; Hvoslef, Lars (Master thesis, 2020)
   Sammendrag FNs initiativ for bærekraftig utvikling har de siste årene økt fokuset på bærekraft, miljø og samfunn, noe som blir støttet av regnskapsloven (1999, § 3-3 c) og EUs plan for bærekraftig finansiering (Regjeringen, ...
  • Bærekraft i ett energiselskap 

   Furuheim, Martine; Pedersen, Margrethe B. (Master thesis, 2020)
   Stadig flere virksomheter skriver om et økt fokus på bærekraft både på sine nettsider og i årsrapportene. For at verden skal nå klimamålene er økt bruk av fornybare energikilder nødvendig. Energibransjen har dermed en ...
  • Bærekraftig business 

   Brudeli, Maria Rundtom; Gerihanova, Madina; Kim, Elin (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Overordnet tema i denne studien er bærekraftig business. Formålet med denne studien er å rette fokuset mot bærekraftig business ved å se på lønnsomhetsutviklingen til ASKO Midt-Norge AS som følge av de tiltakene ...
  • Bærekraftig forretningsutvikling i byggebransjen - et casestudie av Vartdal Plast 

   Bergset, Levi; Søraker, Andreas Horst (Master thesis, 2020)
   Denne studien undersøker temaet bærekraftig utvikling i byggebransjen, hvor industribedriften Vartdal Plast er valgt som case. Det globale samfunnet står overfor enorme utfordringer når det kommer til miljø, og ettersom ...
  • Bærekraftige anskaffelser 

   Skari, Pål; Flaata, Hauk (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss å stadfeste om regjeringens ambisjoner om bærekraftig utvikling nødvendigvis også fører til høyere kostnader for den som enn måtte ønske å investere i et nytt bygg, eller anlegg. Vi er ...
  • Bør Statens pensjonsfond utland være eksponert mot olje- og gassaksjer? 

   Osland, Sindre Gaustad; Toldnes, Øyvind (Master thesis, 2016-01-05)
   Denne utredningen undersøker om Statens pensjonsfond utland (SPU) bør ekskludere olje- og gassaksjer fra sitt investeringsunivers. Vi studerer sammenhengen mellom oljeprisendringer og avkastningen til olje- og gassaksjer ...