Now showing items 56-75 of 891

  • Bitcoin, ravare eller valuta? 

   Lund, Øyvind Harald Nordang (Master thesis, 2017)
   Bitcoin is a 100% digital asset, only backed by the trust of the users. The crypto-currency was created as an entirely decentralized currency with no regulatory body to adjust the bitcoin market. This study argues that ...
  • Blockchain-based Finance: How Asset Tokenization can transform the Financial Industry 

   Gjelstad-Ditlevsen, Philip Emil; Mydske, Mathias; Skånlund, Albert Holten (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven utforsker anvendelsen av blokkjedeteknologi i finans med utgangspunkt i tokenisering av eiendeler. Den første delen av oppgaven gir en oversikt over fundamentale konsepter, som blokkjede, tokenisering av ...
  • Bolig i en investeringsportefølje 

   Yayan, Adem (Master thesis, 2020)
   Hensikten med denne oppgaven er å analysere om bolig bør være med i en investeringsportefølje ved å bruke den målbaserte tilnærmingen til porteføljeoptimalisering med aktivaklassene aksjer og obligasjoner. Her vil bolig ...
  • Bolig i en investeringsportefølje - En analyse av perioden mellom 1970-2018 

   Yayan, Adem (Master thesis, 2020)
   Sammendrag: Hensikten med denne oppgaven er å analysere om bolig bør være med i en investeringsportefølje ved å bruke den målbaserte tilnærmingen til porteføljeoptimalisering med aktivaklassene aksjer og obligasjoner. Her ...
  • Boligmarkedet i Norge - «Kan den sterke prisveksten rettferdiggjøres av fundamentale faktorer, eller er det en boble i det norske boligmarkedet?» 

   Gele, Mohamed; Haddeland, Preben (Master thesis, 2018)
   De siste årene har boligmarkedet i Norge vært preget av høy boligprisvekst hvor boligprisene i 2017 var på sitt høyeste noensinne. Generelt viser historiske boligbobler en dramatisk økning i boligprisene etterfulgt av et ...
  • Bortfall av revisjonsplikt og utsatte bransjer 

   Fallan, Even; Antonsen, Stein; Fallan, Lars; Olsen, Tor-Eirik (Chapter, 2017)
   Formålet med studien var å avdekke om selskaper i bransjer som Økokrim og Skatteetaten har erfart er mer tilbøyelig til å unndra skatter og avgifter (utsatte bransjer), benytter muligheten til å velge bort revisjon i større ...
  • Bounds of reason : Exploring behavioral public policy interventions 

   Knutsson, Mikael (Doctoral theses at NTNU;2018:376, Doctoral thesis, 2018)
   Policymakers regularly use the price mechanism to influence individual behavior, as prescribed by standard economic theory. While useful, there are situations where these traditional policy interventions are surprisingly ...
  • Bridging divides - En studie av hvordan Norge og Spania har implementert Legemiddeldirektivet forskjellig 

   Hammer, Mari Berg; Sund, Tone Susegg (Master thesis, 2019)
   SAMMENDRAG Norge som EFTA/EØS medlem og Spania som EU/EØS-medlem er to selvstendige og uavhengige nasjoner, tilknyttet et europeisk fellesskap som bidrar til å gi oss et felles sett med regler. EUs legemiddeldirektiv ...
  • Bruk av Audit Data Analytics i små- og mellomstore revisjonsselskaper 

   Berg, Maren Alice; Galta, Line (Master thesis, 2020)
   International Auditing & Assurance Standards Board (IAASB) hevder at Audit Data Analytics (ADA) kan effektivisere revisjonen, forbedre risikovurderinger og muliggjøre kontroll av samtlige transaksjoner gjennom regnskapsåret. ...
  • Bruk av driftsregnskapet i norske industribedrifter - En kvantitativ studie av praksis og hvilke faktorer som påvirker bruken av driftsregnskapet 

   Nornes, Anja Brekke (Master thesis, 2018)
   Siden Relevance Lost-debatten på slutten av 1980-tallet har det blitt rettet kritikk mot tradisjonell økonomistyring, og som svar på debatten har ulike nye økonomiske styringsverktøy, som eksempelvis aktivitetsbasert ...
  • Bruk av formell styringsinformasjon i helseforetak: en kvantitativ studie 

   Bidtnes, Marianne; Hojem, Ingunn (Master thesis, 2010-12-14)
   I ”Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene” fremgår det at det har vært en sterk vekst i helseforetakenes driftskostnader i perioden 2002 til 2008, og at de pr 31.12.07 hadde et samlet regnskapsmessig ...
  • Bruk av innovatitve styringsverktøy i norske kommuner 

   Moum, Aurora (Master thesis, 2016-09-23)
   Økonomistyringen i offentlig sektor har i lang tid blitt kritisert fra flere hold. I løpet av de siste tjue årene har man derfor sett en rekke endringsprosesser i tråd med New Public Management litteratur, hvor fellesnevneren ...
  • Bruk av kjendis i reklame 

   Arnesen, Madelen; Ellingsen, Eirik André; Johnsen, Kristian Venås (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven er en kvantitativ studie som har hovedfokus på bruk av kjente personer versus mindre kjente personer i markedsføring, og hvilken effekt det har for holdning til reklamen og holdning til merkevaren. ...
  • Bruk av Statlige Regnskapsstandarder ved NTNU og HiST 

   Bruvoll, Kari; Sjøthun, Kaja Fjærli (Master thesis, 2010-12-13)
   Ulike regnskapsprinsipper i staten har lenge vært under debatt både nasjonalt og internasjonalt. I 2004 ble det i Norge gjennomført et periodiseringsprosjekt som innebar utprøving av periodiseringsprinsippet i en rekke ...
  • Bruk av styringssystemer for å implementere strategi 

   Mogstad, Olav; Trondsen, Christoffer (Master thesis, 2019)
   Sammenhengen mellom strategi og økonomistyring har vært et sentralt tema innen forskningen (Langfield-Smith, 1997). Forskningen har fokusert på hvordan økonomistyringssystemer bidrar til strategiimplementering. Likevel ...
  • Bruk av vindhastighetsderivater for en norsk energiprodusent 

   Røkkum, Kari Smisetfoss; Myrvang, Lisa Bakken (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilken effekt sikring av volumetrisk risiko har på driftsresultatet til en norsk kraftprodusent, ved bruk av værderivater. Effekten er vurdert basert på endringer i volatiliteten ...
  • Brukerundersøkelse som kvalitetsforbedringsverktøy 

   Hoven, Ketil; Sand, Jørn Frode (Master thesis, 2019)
   Reformen New Public Management har preget offentlig sektor siden 1980- tallet. Mye av tankegodset var hentet fra det private markedet. Intensjonen var at markedet skulle bedre kvaliteten og øke effektiviteten i den offentlige ...
  • Budrunder i det norske boligmarkedet - En analyse av åpningsbudets effekt på salgspris 

   Fornes, Eirik Medhus (Master thesis, 2019)
   Budrunden i det norske bruktboligmarkedet ligner en type engelsk auksjon. Denne studien undersøker hvilken effekt runde tall i det første budet har på salgsprisen av en bolig. I tillegg undersøkes det hvordan runde åpningsbud ...
  • Budsjettbruk og budsjettavviksanalyse i Lillehammer Ishockeyklubb Elite 

   Bakke, Henrik Mathias; Brøndbo, Stig Langlo; Hagen, Morten Rørvik; Troøyen, Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Norske ishockeyklubber har i de senere årene slitt økonomisk. Dette har ført til stor mediedekning av klubbenes økonomiske styring. I denne oppgaven vil vi derfor undersøke hvorfor norske klubber ser ut til å slite med ...
  • Budsjettering for historiebøkene, en budsjettavviksanalyse av Ranheim Toppfotball 

   Åsaune, Jonas; Lenes, Magnus Rønnekleiv (Bachelor thesis, 2021)
   I denne semesteroppgaven har vi gjennomført en budsjettavviksanalyse av Ranheim Toppfotball i perioden 2017 – 2019. Gjennom denne perioden opplevde klubben opprykk til eliteserien, og de medfølgende utfordringene knyttet ...