• Free-market capitalism, interpersonal trust, and trust in political institutions: a multilevel empirical analysis, 1994–2014 

   de Soysa, Indra; Jakobsen, Tor Georg; Holum, Marthe Liss (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Trust is important in terms of achieving economic efficiency, as it reduces the need for costly systems of supervision and control with regards to transactions in a society. Employing data from the World Values Survey and ...
  • Fremtidens kunnskaping: en studie av kunnskapsdeling i virtuelle team 

   Kvalvik, Helle Myrthel (Master thesis, 2017)
   Denne masteravhandlingen danner et forskningsbidrag som undersøker virtuelle team, nærmere bestemt hvordan man kan forbedre virtuell kunnskapsdeling. Dette er interessant da kunnskapsdeling tradisjonelt sett er svært ...
  • From relationship orientation to task orientation: On the digitalization of clinical leaders 

   Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This paper studies how clinical leaders perceive their leadership tasks in the context of virtual interactions. We ask whether distant leadership involves a shift from relationship orientation to more task- and control-oriented ...
  • From Standard to Directive: A Case Study on the Peculiar Policy Processes of Danish Stadium Funding 

   Alm, Jens; Storm, Rasmus K. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In 2003, the Danish Football Association introduced a new club licensing system for its first-tier clubs. Among the criteria for the system was a requirement for clubs to play at a stadium with a minimum capacity of 10,000 ...
  • Fundamental analyse av spot-strømpris i det nordiske markedet. 

   Vika, Martin Østbråten (Master thesis, 2017)
   I denne oppgaven er det gjennomført en undersøkelse om hvordan ulike fundamentale drivkrefter påvirker elektrisitetsprisen på den nordiske strømbørsen Nordpool. Etter dereguleringen av det nordiske elektrisitetsmarkedet ...
  • Fundamental Indexation in the U.S. and Norwegian Equity Markets 

   Hashimi, Benjamin (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven studerer alternative indeksering basert på regnskapsdata og sammenligner det med standard markedsverdi vekting. Her undersøker jeg (1) effekten av å inkludere ikke-finansielle data (ESG) i screening ...
  • Fundamental investeringsstrategi: En følge av idiosynkratisk volatilitets-paradoksets asymmetriske arbitrasje? 

   Hjertø, Frederick G.; Holan, Martin A. (Master thesis, 2018)
   Several researchers argue that fundamental investment strategies consistently outperform the market, without increasing risk. We investigate whether an accounting-based fundamental analysis (Fscore) strategy can be used ...
  • A Fundamental Model for Continuous Intraday Electricity Trading 

   Kremer, Marcel; Kiesel, Rüdiger; Paraschiv, Florentina (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper develops an econometric price model with fundamental impacts for intraday electricity markets of 15-minute contracts. A unique data set of intradaily updated forecasts of renewable power generation is analyzed. ...
  • Fundamental verdsettelse av Norway Royal Salmon 

   Bülow-Berntzen, Fredrik; Veie, Ole Edvard (Master thesis, 2021)
   Hensikten med prosjektet var å verdsette egenkapitalen til Norway Royal Salmon per 1.1. 2021. Hovedteknikken vi benyttet var en fundamental verdsettelse, der den strategiske analysen og regnskapsanalysen utgjorde selve ...
  • Fundamental verdsettelse XXL ASA 

   Hultin, Tore Fjelde; Flagstad, Martin Johansen; Horgøien, Mathias Malvik; Sørensen, Jonas Holen (Bachelor thesis, 2020)
   XXL har lenge vært et selskap preget av sterk vekst og solid inntjening. De siste par årene har selskapet opplevd motgang, både når det gjelder negative avsløringer rundt selskapet, dårlige værforhold og generell markedsuro. ...
  • Fungerer kommunal regnskapsrapportering og revisjon i samsvar med forventningene? 

   Evensen, Rasmus; Folstad, Jens B.; Gårseth-Nesbakk, Levi; Kjærland, Frode (Chapter, 2017)
   Vi studerer regnskapsrapportering av finansielle eiendeler og gjeld i norske kommuner, samt revisjonsrapportene, for å se om rapporteringen er i tråd med lover og forskrifter og om revisjonen fanger opp og påpeker evt. ...
  • Funksjoner ved balansert målstyring i et bankkonsern 

   Fiskvik, Marit (Master thesis, 2012-11-28)
   Hensikten med denne oppgaven er å studere hvilke funksjoner balansert målstyring har i Sparebanken Hedmark. Analysen tar utgangspunkt i bankens virksomhetsstyring på ulike organisatoriske nivåer mellom konsernledelsen og ...
  • Fusjon av sparebanker 

   Beversmark, Anders (Master thesis, 2019)
   Sparebanknæringen i Norge har siden 1960-tallet opplevd en nedgang i antall banker, og det skjer årlig flere fusjoner mellom banker her til lands. For å kunne forstå hvorfor sparebanker velger å søke sammen med andre ...
  • Fusjon mellom to lokale sparebanker 

   Hjelde, Anna Olsen; Resell, Kari (Master thesis, 2020)
   Sparebanksektoren har de siste 200 årene spilt en avgjørende rolle innen utviklingen av næringsliv, lokalsamfunn og vekst i Norge. Samtidig har økt konkurranse gjennom internasjonal integrasjon og bransjeglidning tvunget ...
  • Gamification i rekruttering 

   Trangen, Elise Tetlie; Sørensen, Inga Hoberg (Master thesis, 2019)
   Temaet for denne avhandlingen er rekruttering og seleksjon av fremtidens ledere. Målet er å bidra til teknologisk utvikling innenfor feltet, ved å undersøke hvordan spillteknologi egner seg til å avdekke kompetanser som ...
  • Gender differences in altruism: Evidence from a natural field experiment on matched donations 

   Knutsson, Mikael; Martinsson, Peter; Persson, Emil; Wollbrant, Conny (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This paper reports new findings on gender differences in altruism. Conducting a natural field experiment (N 2,164) we study donation behavior in a naturally occurring environment using a matched donation design. Contrary ...
  • "Generation Green" om miljøvennlige boligattributter 

   Bøgseth, Mikkel; Horgen, Stine Lilly; Moe, Simen; Svensson, Daniel (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med oppgaven var å undersøke hvorvidt unge boligkjøpere prioriterer miljøvennlige boligattributter når de skal kjøpe bolig. Videre undersøkte vi hvordan betalingsvilligheten var for disse, og hvordan utvalget ...
  • Gir Møreaksen nytte? 

   Moen, Ole Bjørn; Dypbukt, Alf (Master thesis, 2018)
   En ny E39 mellom Molde og Ålesund vil gi muligheter for økt nytte for regionen og Norge. Det store og viktige samferdselsprosjektet har fått navnet Møreaksen. Vi definerer Møreaksen som strekningen mellom Molde og Ålesund. ...
  • Giret egenkapitalavkastningskrav for kontantstrømmer med begrenset levetid og gitt gjeldsfinansiering 

   Becker, Denis (Chapter, 2017)
   Aktuelle lærebøker foreslår en standardformel for translasjonen mellom ugiret og giret egenkapital- eller totalkapitalavkastningskrav basert på Modigliani og Miller (1963). Parametere som inngår i denne formelen, er ...