• El Colmado - Hjørnesteinsbedriften i nabolaget 

   Svingen, Kristine Marlén Tangnæs (Master thesis, 2019)
   Sammendrag Det er viktig å forstå omgivelsene og turismen sin påvirkningskraft på lokalt næringsliv, da dette er forhold som kan ha store økonomiske konsekvenser i forhold til hvor enkelt eller vanskelig det er å ...
  • El-varebil - økonomi, miljø eller symbolikk? 

   Denstadli, Jon Martin; Julsrud, Tom Erik; Schiefloe, Per Morten (Chapter, 2017)
   Diffusjon av nullutslippsbiler er viktig for å nå klimamålene for transportsektoren. Salget av el-biler i personbilmarkedet har økt mye, mens det går tregere i varebilmarkedet. Økt kunnskap om næringslivets vurderinger av ...
  • Eliteidrættens karriereformer og samfundsmæssige relevans: Når fritiden bliver et (ubetalt) arbejde 

   Storm, Rasmus K. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Kravene til eliteidrættens udøvere er uendelige. Der kan altid optimeres på træningen og bruges mere tid på konkurrence og forberedelse. Denne artikel søger at belyse de danske udøveres betingelser og karriereforhold. ...
  • Embodied work and leadership in a digital age – what can we learn from theatres? 

   De Paoli, Donatella; Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In this article, we seek inspiration from the performative theatre arts to better understand creative work and leadership in a digital age. Theatre artists work and lead creative processes toward theatre performances without ...
  • En empirisk undersøkelse av et langsiktig relasjonsforhold i konsulentbransjen 

   Bromseth, Aleksander; Dahle, Thomas Kippenbroek (Master thesis, 2013-11-07)
   Formålet med masteravhandlingen er å undersøke relasjonen mellom en konsulentbedrift og dens klient, ved å besvare problemstillingen: Hvilke faktorer påvirker langsiktige relasjoner i konsulentbransjen? Oppgaven trekker ...
  • En analyse av boligprisene i Norge 

   Nesse, Sofia; Vågseter, Sara Solberg (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven undersøker utviklingen i de norske boligprisene. Formålet med avhandlingen er å finne faktorer som er med på å drive boligprisene i Norge på kort sikt, gjennom å danne en forklaringsmodell. Dette er ...
  • En kvalitativ studie av effektene ved FOS 

   Mykland, Henrik (Master thesis, 2021)
   Sammendrag I 2008 traff finanskrisen verden, Norge og norsk fotball. På dette tidspunktet hadde norske fotballklubber allerede i lang tid prioritert sportslig suksess fremfor økonomisk stabilitet, og da finanskrisen traff ...
  • En kvalitativ studie av regnskapskvalitet i mellomstore virksomheter : Hva vektlegger selskapsledelsen for å sikre dette? 

   Leirvik, Håkon Amundsen; Vangen, Fredrik (Master thesis, 2016-09-23)
   henhold til aksjeloven §§ 6-12 (3) og 6-14 (4) har styret og daglig leder, videre omtalt som selskapsledelsen, et overordnet ansvar knyttet til virksomhetens regnskap. I de senere år har det oppstått flere hendelser knyttet ...
  • En kvalitativ studie av studenters holdninger til brukt sportsutstyr 

   Gudde, Peter Røysland (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven tar for seg hvilke holdninger studenter har til å kjøpe sportsutstyr brukt, samt hvordan holdninger er med på å forklare atferden ved kjøp av sportsutstyr. Det blir også tatt opp faktorer som er med på å ...
  • En kvantitativ studie av holdninger til fisk hos studenter ved Blussuvoll ungdomsskole 

   Sørum, Hanne Ingdal; Hansen, Martin Jæger; Johansen, Martine (Bachelor thesis, 2019)
   Norge er i verdenstoppen når det gjelder å spise fisk og sjømat. Likevel har det vært en negativ utvikling av nordmenns sjømatkonsum, og vi spiser stadig mindre fisk sammenlignet med tidligere år. Mange forskere har forklart ...
  • En kvantitativ studie av holdninger til fisk hos studenter ved Blussuvoll ungdomsskole 

   Sørum, Hanne Ingdal; Hansen, Martin Jæger; Johansen, Martine (Bachelor thesis, 2019)
   Norge er i verdenstoppen når det gjelder å spise fisk og sjømat. Likevel har det vært en negativ utvikling av nordmenns sjømatkonsum, og vi spiser stadig mindre fisk sammenlignet med tidligere år. Mange forskere har forklart ...
  • En lønnsomhetsanalyse av Bohus Bo Møbler AS 

   Sumstad, Petter Halseide; Nordang, Lars; Mjøsund, Magnus; Engevik, Sander Hustad (Bachelor thesis, 2020)
   I denne semesteroppgaven har vi gjennomført en lønnsomhetsanalyse av Bohus Bo Møbler AS, i perioden 2014 til 2018. For å besvare vår problemstilling har vi i stor grad benyttet nøkkeltall for lønnsomhet, finansiering, ...
  • En lønnsomhetsanalyse av Svevia Norge AS i perioden 2016-2019 

   Gastinger, Sarah; Hamnes, Kristin; Skjevik, Andreas Velasquez; Konradsen, Benedicte (Bachelor thesis, 2021)
   Konfidensielt
  • En regnskapsanalyse av SalMar ASA med hovedfokus på lønnsomhet 

   Stenseth, Erik Haavde; Neergaard, Marius Mokkelbost (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en regnskapsanalyse med hovedfokus på lønnsomheten til SalMar ASA. SalMar er et norskeid selskap med hovedkontor på Frøya, og er en av verdens største og mest effektive produsenter av ...
  • En sensorbasert fremstilling av gruppers dynamikk 

   Tollefsen, Ole (Master thesis, 2018)
   Gruppers dynamikk har vært av interesse for et tverrfaglig forskningsfelt i over ett århundre. Fra tidligere av ble det brukt primitive og subjektive metoder som observasjon for å studere gruppedynamikk, mens det den dag ...
  • En studie av hvordan ansatte har opplevd en virksomhetsoverdragelse i Norsk Helsenett SF 

   Qvarme, Anna; Aksnes, Elise; Eide, Julie Moen (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven har vært å vise resultatene vi har kommet frem til gjennom vår undersøkelse av ansatte i Norsk Helsenett SF. Vårt mål har vært å få dypere kunnskap og innsikt i hvordan ansatte har opplevd ...
  • En studie av kontrollmekanismer og tillit 

   Klakegg, Andreas (Master thesis, 2016-09-23)
   Denne studien har tatt et nærmere syn på kontrollmekanismer og tillit, jeg har kommet fram til følgende problemstilling. Hvilken betydning har kontrollmekanismer for tillit i en organisasjon? Tidligere forskning har ...
  • En studie av servicebedriftens tilfredshet og lojalitet, og deres effekt på vareprat 

   Strypet, Sunniva Brennmoen; Eriksen, Iselin; Alnes, Ingrid (Bachelor thesis, 2019)
   Innenfor servicebransjen er det sterk konkurranse, og spesielt innenfor såkalte opplevelser, ettersom ting er lettere tilgjengelig nå og det meste kan oppleves hjemmefra hvis man har tilgang på internett. Nidelven Bar & ...
  • En studie av teknisk tilstandsgrad i lys av boligpris 

   Amundsen, Håvard André; Bakken Granheim, Line (Master thesis, 2020)
   Teknisk tilstandsgrad er en indeks for å vurdere kvalitet på bolig, og brukes for å gi boligkjøpere og -selgere informasjon om boligens tilstand. Hvorvidt teknisk tilstandsgrad har en påvirkning på boligprisen, er ut ifra ...
  • En test av optimerte handelsstrategier på Oslo Børs 

   Nyhus, Vegard; Skjørten, Eirik Bredal (Master thesis, 2016-09-22)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å teste hvorvidt optimerte handelsstrategier basert på teknisk analyse klarer å oppnå daglig meravkastning over en kjøp og hold strategi. Vi har optimert strategiene for best mulig ...