Now showing items 175-194 of 891

  • En kvantitativ studie av holdninger til fisk hos studenter ved Blussuvoll ungdomsskole 

   Sørum, Hanne Ingdal; Hansen, Martin Jæger; Johansen, Martine (Bachelor thesis, 2019)
   Norge er i verdenstoppen når det gjelder å spise fisk og sjømat. Likevel har det vært en negativ utvikling av nordmenns sjømatkonsum, og vi spiser stadig mindre fisk sammenlignet med tidligere år. Mange forskere har forklart ...
  • En kvantitativ studie av holdninger til fisk hos studenter ved Blussuvoll ungdomsskole 

   Sørum, Hanne Ingdal; Hansen, Martin Jæger; Johansen, Martine (Bachelor thesis, 2019)
   Norge er i verdenstoppen når det gjelder å spise fisk og sjømat. Likevel har det vært en negativ utvikling av nordmenns sjømatkonsum, og vi spiser stadig mindre fisk sammenlignet med tidligere år. Mange forskere har forklart ...
  • En lønnsomhetsanalyse av Bohus Bo Møbler AS 

   Sumstad, Petter Halseide; Nordang, Lars; Mjøsund, Magnus; Engevik, Sander Hustad (Bachelor thesis, 2020)
   I denne semesteroppgaven har vi gjennomført en lønnsomhetsanalyse av Bohus Bo Møbler AS, i perioden 2014 til 2018. For å besvare vår problemstilling har vi i stor grad benyttet nøkkeltall for lønnsomhet, finansiering, ...
  • En lønnsomhetsanalyse av Svevia Norge AS i perioden 2016-2019 

   Gastinger, Sarah; Hamnes, Kristin; Skjevik, Andreas Velasquez; Konradsen, Benedicte (Bachelor thesis, 2021)
   Konfidensielt
  • En regnskapsanalyse av SalMar ASA med hovedfokus på lønnsomhet 

   Stenseth, Erik Haavde; Neergaard, Marius Mokkelbost (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi gjennomført en regnskapsanalyse med hovedfokus på lønnsomheten til SalMar ASA. SalMar er et norskeid selskap med hovedkontor på Frøya, og er en av verdens største og mest effektive produsenter av ...
  • En sensorbasert fremstilling av gruppers dynamikk 

   Tollefsen, Ole (Master thesis, 2018)
   Gruppers dynamikk har vært av interesse for et tverrfaglig forskningsfelt i over ett århundre. Fra tidligere av ble det brukt primitive og subjektive metoder som observasjon for å studere gruppedynamikk, mens det den dag ...
  • En studie av hvordan ansatte har opplevd en virksomhetsoverdragelse i Norsk Helsenett SF 

   Qvarme, Anna; Aksnes, Elise; Eide, Julie Moen (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven har vært å vise resultatene vi har kommet frem til gjennom vår undersøkelse av ansatte i Norsk Helsenett SF. Vårt mål har vært å få dypere kunnskap og innsikt i hvordan ansatte har opplevd ...
  • En studie av kontrollmekanismer og tillit 

   Klakegg, Andreas (Master thesis, 2016-09-23)
   Denne studien har tatt et nærmere syn på kontrollmekanismer og tillit, jeg har kommet fram til følgende problemstilling. Hvilken betydning har kontrollmekanismer for tillit i en organisasjon? Tidligere forskning har ...
  • En studie av servicebedriftens tilfredshet og lojalitet, og deres effekt på vareprat 

   Strypet, Sunniva Brennmoen; Eriksen, Iselin; Alnes, Ingrid (Bachelor thesis, 2019)
   Innenfor servicebransjen er det sterk konkurranse, og spesielt innenfor såkalte opplevelser, ettersom ting er lettere tilgjengelig nå og det meste kan oppleves hjemmefra hvis man har tilgang på internett. Nidelven Bar & ...
  • En studie av teknisk tilstandsgrad i lys av boligpris 

   Amundsen, Håvard André; Bakken Granheim, Line (Master thesis, 2020)
   Teknisk tilstandsgrad er en indeks for å vurdere kvalitet på bolig, og brukes for å gi boligkjøpere og -selgere informasjon om boligens tilstand. Hvorvidt teknisk tilstandsgrad har en påvirkning på boligprisen, er ut ifra ...
  • En test av optimerte handelsstrategier på Oslo Børs 

   Nyhus, Vegard; Skjørten, Eirik Bredal (Master thesis, 2016-09-22)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å teste hvorvidt optimerte handelsstrategier basert på teknisk analyse klarer å oppnå daglig meravkastning over en kjøp og hold strategi. Vi har optimert strategiene for best mulig ...
  • En undersøkelse av ulike underliggende faktorer sin innvirkning på forbrukernes holdning og kjøpsintensjon til merkeutvidelsen, Plumbo Clean 

   Øvregard, Ingrid Eikeland; Istre, Martine (Master thesis, 2016-10-21)
   Merkeutvidelser kan være en velegnet strategi for å utvide og styrke en bedrift sin produktportefølje, da man kan overføre verdien fra mormerket til det nye produktet. En slik form for merkevarebygging er blitt en trend ...
  • En undersøkelse om hvorvidt det er mulig å implementere straffegjennomføringsloven §12 inn i barnevernsinstitusjoner 

   Sæther, Elin (Master thesis, 2018)
   This dissertation is a Master's thesis in Public Management, MPA at Trondheim Businesschool, NTNU, our 2018. The theme concerns whether it is possible to implement the sentences Act §12 into child welfare institutions with ...
  • Enablers and Barriers of Knowledge Transfer in Organizations with High Turnover Rate 

   Karl Martin Palm (Master thesis, 2020)
   I dagens stadig mer konkurransekrevende markeder har kunnskap blitt en av de største ressursene til de fleste selskaper. Arbeideres uutnyttede kunnskap antas å bringe millioner til bunnlinjen, innovasjon og effektivitet, ...
  • Endring i Nortura : en etnografisk studie 

   Brenna, Hallvard Holm; Reurink, Patrick (Master thesis, 2009-08-07)
   En verden som de siste årene har opplevd en økende globalisering og et stadig sterkere press på å skape resultater, har kanskje i enda større grad enn før bidratt til et økende press på organisasjoner i forhold til det ...
  • Endringsledelse i digitaliseringsprosjekter: en casestudie av SpareBank 1 Midt-Norge 

   Heinänen, Katja; Fugledalen, Thomas (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven er et forskningsbidrag som undersøker følgende problemstilling: «Hvordan kan organisasjoner lykkes med digitalisering sett fra et endringsperspektiv?». Vi utforsket dette temaet ved å studere bankrådgiveres ...
  • Endringsledelse i en byråkratisk organisasjon - Opplevd lederrolle og handlingsrom 

   Kleveland, Trine; Loeng, Janne (Master thesis, 2020)
   Vi har gjennom en kvalitativ studie undersøkt hvordan NAV-ledere i Trøndelag opplever muligheten til å identifisere, prioritere og initiere lokale endringsprosesser i egen organisasjon. Rammene rundt NAV-leder innbefatter ...
  • Endringsledelse i en digital endringsprosess 

   Bråten, Solveig; Amundsen, Julie Therese (Master thesis, 2020)
   I en verden som er preget av digitalisering har endringsledelse blitt et tema som har skapt stort engasjement. Denne masteroppgaven er et forskningsbidrag som undersøker følgende problemstilling: «Hvordan ledes utvikling ...
  • Endringsledelsens betydning i fusjonsprosessen ved NTNU 

   Nilsen, Anne-Grethe; Fuglem, Ingvild Nilsdatter (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne undersøkelsen er å få nærmere kjennskap om hvordan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) utøvde endringsledelse under fusjon, omorganisering og nedbemanning, og hvordan utøvd endringsledelse ...
  • Energy performance certificates - Informing the informed or the indifferent? 

   Olaussen, Jon Olaf; Oust, Are; Solstad, Jan Tore (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Energy Performance Certificates (EPCs) are intended to provide tenants and buyers with reliable information about the energy performance of buildings. As improved energy performance may increase building sale prices and ...