• Påvirker velstandsnivået i landet hvordan elever presterer på skolen? 

      Bakke, Sofie; Thoresen, Alexandra Saphira (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgaven har forsøkt å svare på om et lands velstand- og utviklingsnivå har en effekt på hvordan elever presterer på skolen. Vi valgte tre land som ligger spredt innenfor indeksen for menneskelig utvikling (IHDI). ...