• Elevprestasjoner og innvandrerstatus 

      Ottøy, Ingeborg (Bachelor thesis, 2020)
      Både fra et samfunnsøkonomisk perspektiv og fra et integreringsperspektiv er spørsmålet om hvordan innvandrerne klarer seg i skolesystemet viktig og aktuelt. Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke om det finnes ...