• I hvilken grad kan studentenes arbeidsinnsats påvirkes? 

   Opstad, Leiv; Bonesrønning, Hans; Fallan, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Kvalitetsreformen har ikke ført til at gjennomsnittsstudenten har økt arbeidsinnsatsen. Mange studenter har en tendens til å utsette innsatsen til dagene før eksamen. Erfaringer fra Handelshøyskolen i Trondheim (TØH) viser ...
  • Tar vi opp de rette studentene ved økonomisk-administrative studier? 

   Opstad, Leiv; Bonesrønning, Hans; Fallan, Lars (Journal article, 2017)
   Det er konkurranse om plassene ved det ordinære økonomisk-administrative studiet ved NTNU Handelshøyskolen. Rangering av søkerne er basert på antall opptakspoeng fra den videregående skole (VGS) pluss eventuelle tilleggspoeng. ...