• Do we have a green bubble in the Norwegian stock market? 

      Olsen, Maria (Master thesis, 2021)
      De siste årene har grønne investeringer fått spesielt stor interesse fra politikere og deltakere i aksjemarkedet. Grønne aksjer er nye i markedet, og mange av disse selskapene har enda ikke en positiv kontantstrøm, Prisene ...