• Det norske og svenske obligasjonsmarkedet: Eksisterer den grønne premien? 

      Nøvik, Mari; Olsen, Ida Marie Leithe; Sættem, Sindre (Bachelor thesis, 2021)
      Denne studien undersøker om investorer er villige til å godta lavere avkastning for miljømessige og sosiale fordeler. Sammenhengen mellom en «grønn merkelapp» på obligasjoner og denne merkelappens eventuelle effekt på ...