• Hvordan kan norske investorer skjerme seg mot oljeprisrisiko? 

   Totorp, Hanna; Magnussen, Maria Victoria (Master thesis, 2021)
   Mange norske investorer har inntekter direkte eller indirekte knyttet til oljenæringen. I denne masteroppgaven ser vi på hvordan slike investorer kan sikre porteføljestabilitet gjennom finansielle valg, der porteføljen ...
  • Hvordan kan norske investorer skjerme seg mot oljeprisrisiko? 

   Totorp, Hanna; Magnussen, Maria Victoria (Master thesis, 2021)
   Mange norske investorer har inntekter direkte eller indirekte knyttet til oljenæringen. I denne masteroppgaven ser vi på hvordan slike investorer kan sikre porteføljestabilitet gjennom finansielle valg, der porteføljen ...