• Hva driver aksjemarkedet? 

      Eidem, Lina Marie; Kalvsjøhagen, Ella Brekke; Larsen, Silje Høvik; Sæther, Susanne Marjala (Bachelor thesis, 2022)
      Denne studien undersøker om det finnes en sammenheng mellom oljepris og aksjemarkedet på Oslo Børs. Sammenhengen mellom Oslo Børs og oljepris analyseres ved hjelp av en multippel regresjonsmodell. Studien ser på oljepris, ...