• Barnehagens effekt på leseferdigheter 

      Larsen, Margrethe Veiset; Skjeflo, Sigrid Kornberg (Bachelor thesis, 2020)
      Her analyserer vi effekten av barnehagedeltagelse på leseferdigheter til elever på 4.trinn. Analysen tar utgangspunkt i datasettet PIRLS2001.