• Forskjeller i leseferdigheter etter kommunismen 

      Lakså, Sofie Holtan (Bachelor thesis, 2019)
      Mens Folkerepublikkene Polen og Tsjekkoslovakia var satellittstater under Sovjetunionen etter 2. verdenskrig, var Folkerepublikken Estland del av unionen. Disse førte kommunistregime frem til dens fall. Utdanning og kultur ...