• Gir økt koronasmitte økt kompensajonsbehov? 

      Kampevoll, Fredrik (Bachelor thesis, 2021)
      Koronapandemien har rammet norsk næringsliv hardt, både gjennom smitteverntiltak, et stort makroøkonomisk tilbakeslag og endret konsumentatferd. Med utgangspunkt er sammenhengen mellom lokalt smittetrykk og hvor mye ...