• A Trial of Market Efficiency on the Oslo Stock Exchange 

   Isaksen, Mats (Master thesis, 2021)
   Finansmarkedene bør prise aktiva korrekt. Kun da utøver markedene sin økonomiske hensikt med å effektivt allokere kapital til verdiskapende investeringer, og risiko til de investorene som er villige til å bære den. Følgelig ...
  • Økonometrisk-komparativ analyse: Humankapitalens lønnsavkastning i USA og Norge 

   Isaksen, Mats; Holager, Sander; Pedersen, Håkon Bendik; Ørbeck, Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Store sosiale og økonomiske ulikheter kan være en grunnleggende utfordring for samfunnet. Noen land er preget av svært stor ulikhet, mens andre land har i sammenligning klart å opprettholde forholdsvis små klasseskiller. ...