• Does inequality in education affect economic growth? 

      Hansen, Simen Odden (Bachelor thesis, 2021)
      Bruken av human kapital i nyklassiske vekstmodeller har belyst nye og viktige elementer i forståelsen av hvordan inntektsvekst fungerer. Et nytt spørsmål i litteraturen er hvorvidt fordelingsaspektene ved humankapitalen ...