• Brexit, Migrasjon og Politisk Usikkerhet 

      Antonsen, Vilde; Hansen, Ferdinand F J (Master thesis, 2019)
      I denne oppgaven har vi undersøkt hvilke effekter folkeavstemningen om Brexit har hatt på bilaterale migrasjonsstrømninger til Storbritannia. Våre funn viser at folkeavstemningen har påvirket netto migrasjon og strømningen ...