• Prospect Theory and Asset Prices 

      Fjeld, Anita Othilie (Master thesis, 2021)
      Hovedmålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan prospektteori kan brukes på aggregert aksjemarkedsatferd. Det faglige grunnlaget for undersøkelsen tar utgangspunkt i rammeverket presentert i Prospect Theory and ...