• Shorting in the technology sector of the Stock Market 

      Ekman, Marius Hallin; Eikeseth, Oskar (Bachelor thesis, 2021)
      Ved bruk av Yahoo! Finance har vi hentet paneldata fra 371 teknologifirma oppført ved NASDAQ Composite Index, der vi studerer effekten som fire uavhengige variabler har på andelen aksjer som blir shortet. De fire uavhengige ...