• Insider-effekter i norske næringer: en paneldatastudie 

      Eklund, Bendik Birketvedt (Master thesis, 2018)
      I denne masteroppgaven forsøker vi å avdekke insider-effekter på sektornivå ved bruk av paneldata for 33 norske næringer fra år 1970 til 2016. Videre undersøker vi om graden av insider-effekter har økt i delperiodene ...