• Brexit, Migrasjon og Politisk Usikkerhet 

   Antonsen, Vilde; Hansen, Ferdinand F J (Master thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi undersøkt hvilke effekter folkeavstemningen om Brexit har hatt på bilaterale migrasjonsstrømninger til Storbritannia. Våre funn viser at folkeavstemningen har påvirket netto migrasjon og strømningen ...
  • The January Effect at Oslo Stock Exchange 

   Tørmoen, Tina Ulriksen; Vigdel, Benjamin (Master thesis, 2021)
   I denne artikkelen tester vi først for januareffekten på Oslo Børs over perioden 1980 til 2019 med en GARCH estimering. Videre, ved bruk av estimering med et rullerende vindu, betrakter vi evolusjonen av januareffekten ...