• Fosenbrua - Vil Fosenbrua være samfunnsøkonomisk lønnsom? 

      Almåsbakk, Karianne Prestmo (Master thesis, 2016)
      Fosenbrua er en fast fjordkrysning, og vil være et ferjeavløsningsprosjekt for hovedsambandet på Fosen. Det vil ta kortere tid å krysse fjorden, noe som vil utløse en tidsgevinst for trafikantene. I tillegg trenger ikke ...