• Vurdering av traséalternativer for busslinje 33 i Gjøvik 

      Jensen, Håkon Martin Valstad; Amble, Bjørn; Rajkovic, Adrian (Bachelor thesis, 2019)
      Busslinje 33 Øverby-Gjøvik skysstasjonen-Østbyhøgda I denne oppgaven har vi tatt for oss den delen av busslinjen som går mellom Gjøvik skysstasjon og Østbyhøgda. Vårt mål er å finne ut om man kan optimalisere denne bussruten ...