• The Integrated Dial-a-Ride Problem - Balancing Costs and Convenience 

      Nedregård, Ida (Master thesis, 2015)
      Etterspørselen etter offentlige transportmidler og kollektivtransport øker, både for å tilrettelegge for mer miljø vennlig transportmidler og for de som ikke har et annet transportmiddel tilgjengelig. Denne masteroppgaven ...