• Investeringsanalyse for Nordre Gjølstad AS 

      Aalseth, Heidi Skinnerud; Lassen, William; Berg, Andreas (Bachelor thesis, 2018)
      I denne bacheloroppgaven har vi gjennomført en investeringsanalyse gjennom en casestudie for ferdigplenprodusenten Nordre Gjølstad AS. Analysen hadde som formål å beregne lønnsomhet for tre ulike plenskjærere gjennom ...