• Oppslutning om og motstand mot endring i Notabene 

      Rundhaug, Elena Brenden; Gaarder, Anne Marte (Bachelor thesis, 2014)
      NORSK: Denne bacheloroppgaven er skrevet i samarbeid med Nye Notabene AS. Problemstillingen for oppgaven var å undersøke oppslutning om og motstand mot endring i Notabene. For å finne svaret på problemstillingen har vi ...