• Opplæring og sikkerhet i havbruk - En casestudie 

      Dahl, Anette; Goksøyr, Una Marie Sandanger (Master thesis, 2018)
      Havbruk er en risikofylt næring, der arbeiderne i den skarpe enden arbeider på sjøen under til tider svært krevende og uforutsigbare forhold. Undersøkelser gjort de siste årene viser at de ansatte virker trygge på egen ...